2021 Gebiedsjaarpropgram, Gebiedskampe en GGN naweke

Die jaar is behoorlik aan die draf nadat die covid-19 vlak 1 regulasies aangekondig is.

Die gebiedsjaarprogram is weereens gewysig. Ontvang hiermee die nuutste weergawe van die Transvaal gebiedsjaarprogram. Die nuutste weergawe is gedateer 3 Maart 2021.

2021 Transvaal gebiedsjaarprogram (Excell)

2021 Transvaal gebiedsjaarprogram (PDF)

Die volgende gebiedskampe se dokumentasie word saam met hierdie kennisgewing uitgestuur:

PD gebiedskampe

  1. Hoëveld

1.1 Kampbrief Kommandoleier

1.2 Kampbrief

1.3 PD inskrywingsvorm – Vorm A

1.4 Ander inskrywingsvorm – Vorm B

1.5 Opgaafvorm

  1. Jakaranda

2.1 Kampbrief kampeerder

2.2 Kampbrief Kommando

  1. SPDW

3.1 Kampbrief

Verkennergebiedskampe

  1. Lunsklip

 1.1 Kampbrief

  1. Rhuskeeti (Geen dokumentasie is tot op hede ontvang)
  2. Thaba

  3.1 Kampbrief

GGN Naweke

  1. Wapadrand Belofte GGN (16 – 18 April 2021)

    1.1 Wapadrand Belofte GGN inligtingsbrief