Transvaal en SAS2

Januarie 2020 is hier en SAS2.

Dankie aan die kommando’s wie se SAS1 rekords op datum gehou was. Dankie dat julle elke keer getrou op versoeke gereageer het en julle kommando’s se data opgedateer het. SAS2 se registrasie en migrasie kon nie gerealiseer het alvorens die herstruktureringsproses van die vier (4) oorde en die verkiesing van die dagbesture op oord en kommandovlak in Transvaal nie afgehandel was nie.

Op 31 Desember 2019 is alle inligting van elke kommando afgelaai.  Dit is die SAS1 data wat oorgetrek gaan word na SAS2. Geen byvoegings wat vanaf 1 Januarie 2020 op SAS1 bygevoeg is, sal oortrek nie. 

ALLE data is dus reeds uitgevoer. ALLE data gaan weer ingevoer word. SAS1 kan as onaktief beskou word, so toegangsregte maak nie saak nie.  Toegangsregte kan tans net gebruik word vir naslaan van inligting deur kommando’s. Sodra almal op SAS 2 is word SAS1 afgesit.  Niemand kan werk op SAS2 se lededata voordat dit ingevoer is deur L1 en L2 te voltooi. Sekere prosesse sal eers Maart 2020 beskikbaar wees.

Alle AKL Admins word versoek om hul kommando wapens aan te stuur vir SAS2.

Besoek gerus die SAS2 opleidingsplatform en kyk na die handige video’s en volledige handleidings. Jy hoef nog nie op SAS2 te wees om die platform te besoek nie. Die skakel daarvoor is: https://sas2.voortrekkers.co.za/workgroups/group/83/disk/path/

Kommando’s se lededata is nog nie op SAS2 nie.

Elke gebied se werksgroepe is reeds opgestel. Aangeheg is ‘n kort handleiding van hoe om werksgroepe op te stel. Sodra kommando’s hul kommando se registrasievorms voltooi, word al die offisiere genooi op die lys.

Werksgroep handleiding.

Die gebiedskantoor en gebiedsekretaris sal julle help om die AKL’e as moderators van hul werksgroepe op te stel (Dit is in die handleiding).  Daar is nie ‘n beperking aan hoeveel moderators ‘n kommando kan hê nie.  Kommando’s moet asseblief onthou om hul kommando wapens te stuur, sodat dit gelaai kan word in die werksgroepe.

Verskeie vorms is opgestel wat deur die kommando’s voltooi moet word.  Huidiglik is die plan dat dit in gestuur word na die onderskeie gebiedskantore wat dan al die kommando’s van die gebied se data in elk van die onderskeie spreivelle sal konsolideer.  Die gebied se opsommings word dan na AGL Jaco Erwee  gestuur sodat dit na SAS2 stelsel administrateurs gestuur kan word vir konsolidasie.  Die sperdatum vir die proses sal wees 31 Maart 2020.  Al die data sal dan in SAS2 ingetrek word.  Enige agterstallige data wat nie op SAS1 was nie, moet ook die vorms wees.  GEEN DUPLIKAAT inligting moet op die vorms wees nie.  Dit veroorsaak onnodige foute wat ekstra tyd vat om uit te sorteer.

Die kommando’s moet rekord hou van die inligting en op die toepaslike vorms invul en instuur.

Die vorms wat deur die kommando’s voltooi en bygehou moet word vanaf 1 Januarie 2020 is as volg:

  1. Lidmaatskap bywerk
  2. Kentekens templaat
  3. Posisies templaat
  4. Toekennings templaat

Enkele vrae ter opheldering van die SAS2 proses:

  1. Vraag: Kruinsig se GGA/GGN inskrywings is reeds via SAS1.Wat nou?

Antwoord: Kruinsig gaan voort met inskrywings vir sy GGA/GGN op SAS1.

  1. Vraag: Moet Voortrekkervriende ook op kommando registrasievorm gelaai word of slegs Offisiere, Heemrade & Staatmakers?

Antwoord: Nie nodig vir kommandoregistrasie vorm nie. Maar wel op L2. Kommando kan hul voortrekkervriende ook nooi na SAS2.  Dan het hulle toegang tot die kommando werksgroep, maar dit is hul keuse.

  1. Vraag: Wat van gebeurtenisse?

Antwoord: SAS2 kan nog nie gebeurtenisse hanteer nie.  Dit help nie op dit te laai op SAS1 nie, want die data gaan nie oortrek nie.

  1. Vraag: Hoe hanteer ons tans gebeurtenisse en inskrywings vir GGA or GGN’e?

Antwoord: Inskrywings word op die ou manier gedoen en dan stuur die betrokke organiseerder ‘n naamlys na afloop van die aktiwiteit aan die Gebiedskantoor vir rekord houding. Wanneer die stelsel reg is, kan die excell lyste gebruik word om inligting te laai vir verslae. Omdat dit nie op SAS self is nie, kan hulle dit gebruik. Dit is ook dieselfde databasis wat vir almal se L1 en L2 inskrywings gebruik word. Dit is apart van SAS.

  1. Vraag: Sal alle inligting beskikbaar sal op SAS2 wees sodra alles oor gaan na SAS2, insluitend geskiedenis data en wat is die data wat oorgeplaas word?

Antwoord: ALLE data is reeds uitgevoer. ALLE data word weer ingevoer. Sas 1 kan as onaktief beskou word so regte maak nie saak nie.  Word tans net gebruik vir naslaan van inligting deur kommando’s.  Sodra almal op SAS2 is word SAS1 afgesit.

Geen verdere werk wat vanaf 1 Januarie 2020 op SAS1 gedoen word sal na SAS2 verskuif kan word nie.

Alle kommando’s moet op SAS2 geregistreer word en dan sal ʼn unieke L1&L2 lidmaatskapvorm aan elke kommando verskaf kan word. kan word.

ʼn SAS2 tegniese span moet vir Transvaal asook die vier (4) oorde saam gestel word. Die tegniese span sal bestaan uit elke oord se oordsekretaris en ten minste twee (2) voortrekkerlede vanuit elke oord, die gebiedskantoor en GKAdmin. Die nodige leiding sal deur Gebiedsekretaris, SAS2 stelselontwerper en AGL Jaco Erwee verskaf word.

Stuur asb. die naam, van en kontakbesonderhede van voortrekkerlede vir die SAS2 tegniese span vanuit elke oord na [email protected] voor of op 31 Januarie 2020.