Transvaal aktiweiteite en covid-19

Die frustrasie met die Covid-19 inperking en die beperkte bymekaarkom geleenthede is vir die lede van enige groep, veral vir ‘n kultuurorganisasie soos Die Voortrekkers, ondenkbaar en onhoudbaar.

Dit is egter nodig dat die reputasie van Die Voortrekkers beskerm word en dat die veiligheid van alle Voortrekkerlede en hul gesinne deurentyd in aanmerking geneem word.

Die gewysigde vlak 3 regulasies soos uitgereik in die staatskoerant in Julie 2021, maak onder andere voorsiening vir die opening van kleingroep voortrekkeraktiwiteite.

Dit is dus raadsaam om kreatief te wees met E-aktiwiteite; mekaar telefonies te kontak; veilig en gesond te bly.

1.Spanaktiwiteite (Spanbyeenkomste)

Alle kommando’s se spanbyeenkomste mag plaasvind sonder enige beperking op getalle. Dit is egter belangrik om te besef dat die bywoning van spanbyeenkomste vrywillig is en dat niemand daardeur benadeel mag word sou enige spanlid nie die spanbyeenkoms wil of kan bywoon nie.

Die volgende moet egter in plek wees vir elke spanbyeenkoms:

Die spanbyeenkomste kan aangebied word by die spanoffisier, spanlid se huis en natuurlik by elke kommando se spankamers.

Die kommandodagbestuur moet inkennis gestel word dat ‘n spanbyeenkoms gehou word;

Die kommandodagbestuur moet verseker dat daar aan die nodige bepalings en voorsorgmaatreëls voldoen word wanneer spanaktiwiteite aangebied word.

Dit is noodsaaklik / verpligtend om ‘n register (word) / register (PDF) by te hou waarin die naam, van en kontakbesonderhede van elke spanlid en spanoffisier wat die byeenkoms bywoon, aangeteken word;

Dit is noodsaaklik / verpligtend dat ‘n vrywaringsvorm (word) / vrywaringsvorm (PDF) voltooi moet word deur elkeen wie die spanbyeenkoms bywoon. Die ouers moet namens minderjarige jeuglede die vrywaringsvorm voltooi.

Die nodige vraelys (voorbeeld sal beskikbaar gestel word op webblad) moet by elke byeenkoms voltooi en moet ingehandig word by die kommandodagbestuur.

Die temperatuur van elke spanlid en spanoffisier moet geneem en op die betrokke vraelys aangeteken word. Alle persone wat die aktiwiteit bywoon se temperatuur moet geneem en aangeteken word met die aanvang van die aktiwiteit. Persone met ‘n temperatuur van 38° C of hoër moet vir 10 minute in die koelte weg van ander persone wag waarna die temperatuur weer geneem sal word. Indien die temperatuur steeds hoër as 38° C is kan die persoon nie die aktiwiteit bywoon nie.

Hande moet met seep en water gewas word of met alkohol gereinig word met die aanvang van die aktiwiteit en ook beskikbaar wees tydens die duur van die aktiwiteit vir gereelde ontsmetting.

Gesigmaskers moet ten alle tye gedra word deur almal teenwoordig.

Sosiale afstand van 1.5 m moet ten alle tye gehandhaaf word tussen persone.

Indien Voortrekkeraktiwiteite op terreine anders as die van ‘n privaat woning aangebied word moet die reëls en regulasies van die betrokke terrein/fasiliteit ook gehoorsaam word.

Die Voortrekkers en geen lid kan persoonlik of in ʼn ander hoedanigheid aanspreeklik gehou word sou ‘n persoon siek word tydens ʼn aktiwiteit nie. Bywoning is vir alle aktiwiteite vrywillig en op eie risiko. Die fisiese bywoning van Voortrekkeraktiwiteite is nie verpligtend nie. Sou ‘n kind of ouer besluit om eerder nie die aktiwiteit by te woon nie sal die kind nie benadeel word nie. Waar moontlik moet gepoog word om via ander metodes (bv. aanlyn) steeds hierdie lede te betrek by aktiwiteite.

Oorslaap aktiwiteite word ten sterkste afgeraai.

2.Kommando byeenkomste

Kommando byeenkomste word aangemoedig met die volgende bepalings en beperkings in ag geneem:

Die hoeveelheid mense wat ʼn aktiwiteit kan bywoon (aanbieders ingesluit) word deur die regulasies beperk deur die kapasiteit van die fasiliteit.

Vir binnemuurse aktiwiteite is die beperking 50% van die kapasiteit van die lokaal of vyftig (50) mense (watter een ook al die laagste is).

Vir buitemuurse aktiwiteite is die kapasiteit 50% van die kapasiteit van die perseel of eenhonderd (100) mense (wat ook al die minste is).

Registers, en take soos bepaal vir spanbyeenkomste MOET egter in plek wees vir elke kommandobyeenkoms.

Die huidige bepalings is in plek totdat die regulasies deur die regering verander word.

Die situasie word deurentyd gemonitor.

Geniet julle spanbyeenkomste en E-Spanaktiwiteite!

Bly veilig en gesond!

Transvaal Voortrekkers

Garsvallei GGA/GGN

Hiermee gee Garsvallei Voortrekkers kennis dat ons, weens die huidige covid regulasies en Vlak 4-
inperkings, geen keuse het as om die GGA van 30 – 31 Julie 2021 uit te stel nie.
Ons hoop daar sal iewers in September ‘n naweek beskikbaar wees en sal nader aan die tyd verdere
kommunikasie uitstuur.

Garsvallei – GGA uitstel kennisgewing

GGA/GGN – Aansoeke vir 2022

Sluitingsdatum vir 2022 GGA/GGN aansoeke

Neem asb. kennis dat die sluitingsdatum vir alle 2022 GGA/GGN is Vrydag 30 Julie 2021.

Alle aansoeke moet asb. na die Transvaal Gebiedskantoor ([email protected])

gestuur word.

Die aansoeke sal daarna saam met die nuwe Oorgangsgebiede (Bergenbos, Oosterlijn, Oosvaal en Leeuwenveld Oorde) se verteenwoordigers nagegaan en verwerk word.

Kontakpersoon met enige navrae: AGL Anine Wheeler ([email protected])

Transvaal Voortrekkers

2021 Voorslagkamp inskrywings

Uitstel vir 2021 Transvaal Voorslaginskrywings

Alle Graag 7 offisiere en Voortrekkerkommando’s neem asseblief kennis van die uitsteldatum vir die 2021 Voorslagkamp inskrywings.

Die inskrywingsdatum vir die 2021 Voorslagkamp word hiermee uitgestel tot Woensdag 28 Julie 2021.

Kan almal asb. poog om voor daardie datum alle inskrywings af te handel.

Skryf asb. die jeuglede in – ons kan altyd na die tyd opdateer, as dit nodig is.

Kontakpersoon met navrae: AGL Anine Wheeler ([email protected])

Transvaal Voortrekkkers

 

 

Transvaal gebiedskantoor gesluit

Neem asseblief kennis dat die Transvaal gebiedskantoor gesluit sal wees op Vrydag 09 Julie 2021.

Jammer vir enige ongerief wat die kantoorsluiting mag veroorsaak.

Enige dringende navrae kan verwys word na AGL Administrasie, Elsa Schnetler (082 707 2010 / [email protected] / [email protected]

Groete

Transvaal Gebiedskantoor

Transvaal Julie 2021 Gebiedskampe en Covid-19

Kennisgewing

Na aanleiding van die huidige Vlak 3 covid-19 regulasies moes die volgende besluit geneem word:

  1. Alle Transvaal gebiedskampe vir Julie 2021 is gekanselleer. Ander gebiede het ook te kenne gegee dat dieselfde in hulle gebiede gedoen is.
  1. Die Nasionale PV webinaar gaan aanlyn voort. Geen kamp of samekomste ten opsigte van die PV webinaar kan egter voort gaan nie inlig van die huidige covid-19 regulasies. Die PV webinaar aktiwiteite kan voortgaan in spanverband en word dus aangemoedig.
  1. Alle GGA/GGN aktiwiteite wat beplan is in ooreenstemming met die huidige covid-19 vlak 3 regulasies mag voortgaan met dien verstande dat geen oorslaap sal plaasvind. Die situasie sal egter weer op 20 Julie geherevalueer word.
  1. Spanaktiwiteite kan voortgaan onderhewig aan die huidige covid-19 protokols.

TRANSVAAL 2021 VOORSLAGKAMP

Die Graad 7’s kan vanjaar die Transvaal Voorslagkamp kom geniet op Hartbeesfontein Voortrekkkerplaas.  Die kampdatum is vanaf  3 – 5 September 2021. 

Registrasie vind plaas op Vrydag 3 September 2021 vanaf 16:00 tot 18:00 by die administratiewe kantoor. 

Vrydagaand se aandete vir volwassenes is om 17:30 en aandete vir die kinders om 18:30. Ons kampopening is om 19:15.  

Kom kamp saam met ons!

Inligtingsbrief: Tvl 2021 Voorslagkamp uitnodiging

Noordpos GGA vir PD’s en Brandweer is gekanselleer

Ons as Noordpos Kommando is baie teleurgesteld dat ons op so ‘n kort kennisgewing ons GGA moet kanselleer. Laerskool Stephanus Roos laat ons nie toe om hulle fasiliteite op hierdie stadium te gebruik nie en is dit vir ons onmoontlik om ‘n ander terrein te verkry.

Alle PD Spesialisasies sowel as die Verkenner se Brandweer word gekanselleer.   Die kommando’s wat vir die GGA ingeskryf het, kan julle AKL – Admin asb dringend per epos julle kommando se bank besonderhede vir Angeline van Aardt stuur sodat ons die terugbetalings kan afhandel.

Die Verkenners wat ingeskryf is vir Godsdiens Vandag sal nog by die NG Kerk, Doornpoort Gemeente voortgaan. Die saambring lys vir Godsdiens Vandag is: Eie Bybel, Nota boekie en eie skryfbenodighede saam. Saterdagmiddag ete word voorsien.  Bring eie smulhappie saam indien nodig.

Kontak gerus: Angeline van Aardt – AKL Admin: 072 528 2628 / [email protected]

Oostelike Penkop/Drawwertjiekamp

Jy word hartlik uitgenooi na die 32ste Oostelike Penkop/Drawwertjiekamp: die 7de te Voortrekkerplaas, Hartbeesfontein.
Die kamp begin op Saterdag 10 Julie 2021 (08:00 – 10:00 registrasie) tot Donderdag 15 Julie 2021 om 12:00.
Spesialisasies word aangebied vir Voortrekkers vanaf Graad 1 tot en met Graad 7.

Sluitingsdatum: 17 Junie 2021

Ons kamptema: Op Koers

GRAAD SPESIALISASIE
Graad 1 Spele
Graad 2 Knope
Graad 3 Toeka
Graad 4 Anglo Boereoorlog
Graad 5 Kampeerder
Graad 6 Ruiterkuns / Staptogte / Sterrekunde
Graad 7 Afrikanerkind

OPD Kampbrief

OPD KL Admin

OPD Inskrywing (Jeug)

OPD Inskrywing (Volwassene)

OPD Kommando opsomming

OPD Vrywarring

OPD Covid -dokument

Suiderkruis GGA

Suiderkruis Voortrekkerkommando nooi julle hartlik uit na ons GGA die naweek van 28 en 29 Mei 2021.
Die GGA sal by verskeie persele aangebied word as gevolg van COVID-19 beperkings. Neem asseblief kennis: Geen oorslaap fasiliteite is beskikbaar nie, kinders gaan huis toe Vrydagaand en meld weer aan Saterdagoggend.
Uitnodigingsbrief

Graad Spesialisasie
Graad 1 Tuinier
Graad 2 Dierewaarneming
Graad 3 Handwerk
Graad 4 Groepspele
Graad 5 Brandweer
Graad 6 en 7 Persoonlike Versorging / Paraatheid / Gedenkwaardighede
Graad 8-12 Selfverdediging / Boogskiet / Vuurwapens / Kerkjaar

Navrae kan gerig word aan Pietrou Gie by 083 407 3020 of [email protected]

Die lys van saambring benodigdhede sal per epos gestuur word saam met die bevestiging van u inskrywing.