Noordelike Penkop en Drawwertjiekamp

“Ons glo in God Drie-Enig en ons glo in pret hier in die woud”

Ontdek die paradys van die Noorde.  Baljaar by ons eie glyklip en onderneem staptogte op kronkelpaadjies met bome wat so hoog is dat hulle toppe skaars sigbaar is. Ontdek die geheime en versteekte watervalle in ons eie feetjieland.

Kampdatum:   Woensdag 25 Maart 2020 om 14:00 tot Sondag 29 Maart 2020 om 12:00.

Kampbrief

Inskrywingsvorm – Jeuglede (Vorm A)

Inskrywingsvorm – Volwassenes (Vorm B)

Naamlys – Vorm C

Opsomming – Vorm D

L10 Vrywaring

L11 Vrywaring

Thaba Veldwerkkamp

Dis weer tyd om huis toe te gaan en die bosveld is net die plek daarvoor!

Thaba Kamp is nie net nog ‘n Verkennerkamp nie, jy kom huistoe, waar lewenslange vriende op jou wag en ons vir mekaar omgee. Thaba bied weer hierdie jaar ‘n wye verskeidenheid veldwerk- en avontuurkursusse aan vir elke graadgroep – teen ‘n baie billike kampfooi.

Rigters, Brandwagte en Veldwagters meld aan 21 Maart 2020, Veldontdekkers, Jagters, Bittereinders, Reddingswerkers en Padvinders meld aan 22 Maart 2020.

Kampdatums: 21/22 – 28 Maart 2020

Sluitingsdatum: 1 Maart 2020

Slegs elektroniese inskrywings word aanvaar. Om in te skryf, gaan na: https://inskrywings.voortrekkers.co.za/skryfin/thaba2020 of gaan na thabakamp.co.za en klik op die “SKRYF IN” knoppie.

Kampbrief – Verkenners

Kampbrief –  Volwassenes

Nominasies vir Adjunkhoofleier Finansies

Dit is met spyt verneem dat AHL Jan van Heerden bedank het.                                                 

Ontvang hiermee HS Corlia Botha se skrywe namens die hoofdagbestuur insake sy bedanking en uitnodiging vir nominasies.                                                                                                       

Bedanking

Die nominasies open op Donderdag 13 Februarie 2020 en sluit op Vrydag 21 Februarie 2020. Die aangehegte nominasievorm en CV moet op 21 Februarie voor 12:00 aan Sinta by [email protected] gestuur word.
Die verkiesing deur die kieskollege vind op 27 Februarie 2020 plaas.       

Nominasievorm

Volwasse opleiding

PD Offisiere
Het jy vrae oor hoe die Voorslag-toetsing gedoen word? Wonder jy hoe jy jou span vir die Voorslag kan voorberei? Kom gesels saam met ervare offisiere en hoor hoe lekker jy dit vir die
span kan maak! Hierdie opleidingsessie is verpligtend vir Graad 6 en 7 offisiere en word sterk
aanbeveel as jy ’n span in Graad 5 het.

Verkenner Offisiere en Graad 12 Verkenners
Ons gaan gesels oor afdelings in die Verkennerlewe waarmee jy stoei,
soos Kaartwerk, die teoretiese vraestel wat in April afgelê word asook
oor die PV afrondingskamp.
Die PV voorbereidingsdag fokus op afrondingwerk vir die PV Teoretiese
eksamen. Alle Graad 12’s wat in 2020 deelneem aan die proses word
uitgenooi sowel as Graad 11’s wat proaktief wil voorberei vir hulle PV
proses in 2021.

Datum: Saterdag 8 Februarie 2020

Plek: Sytze Wierda, Pretoria

Sluitingsdatum: 3 Februarie 2020

Uitnodiging 

Inskrwying 

Medemenskamp

Welkom by Medemenskamp 2020

Het jy al besluit wie jy is? Het jy al met jouself vergadering gehou en besluit wie jy is en wie jy wil wees? Weet jy hoe jy gaan optree wanneer iets gebeur of wag jy maar tot dit gebeur? Het jy geweet dat alles wat jy doen ‘n boodskap van jou oordra?

Die Medemenskamp is vir jou bedoel! Daar is net Gr 7’s op die kamp – geen “kleintjies” nie! Moet dit nie mis nie!

Die Medemenskamp se inligting is gereed om versprei te word. 

Medemens Kampbrief

Medemens Gr 7 Uitnodiging

Die inskrywings kan gedoen word by https://inskrywings.voortrekkers.co.za en die inskrywings is reeds oop.

Transvaal en SAS2

Januarie 2020 is hier en SAS2.

Dankie aan die kommando’s wie se SAS1 rekords op datum gehou was. Dankie dat julle elke keer getrou op versoeke gereageer het en julle kommando’s se data opgedateer het. SAS2 se registrasie en migrasie kon nie gerealiseer het alvorens die herstruktureringsproses van die vier (4) oorde en die verkiesing van die dagbesture op oord en kommandovlak in Transvaal nie afgehandel was nie.

Op 31 Desember 2019 is alle inligting van elke kommando afgelaai.  Dit is die SAS1 data wat oorgetrek gaan word na SAS2. Geen byvoegings wat vanaf 1 Januarie 2020 op SAS1 bygevoeg is, sal oortrek nie. 

ALLE data is dus reeds uitgevoer. ALLE data gaan weer ingevoer word. SAS1 kan as onaktief beskou word, so toegangsregte maak nie saak nie.  Toegangsregte kan tans net gebruik word vir naslaan van inligting deur kommando’s. Sodra almal op SAS 2 is word SAS1 afgesit.  Niemand kan werk op SAS2 se lededata voordat dit ingevoer is deur L1 en L2 te voltooi. Sekere prosesse sal eers Maart 2020 beskikbaar wees.

Alle AKL Admins word versoek om hul kommando wapens aan te stuur vir SAS2.

Besoek gerus die SAS2 opleidingsplatform en kyk na die handige video’s en volledige handleidings. Jy hoef nog nie op SAS2 te wees om die platform te besoek nie. Die skakel daarvoor is: https://sas2.voortrekkers.co.za/workgroups/group/83/disk/path/

Kommando’s se lededata is nog nie op SAS2 nie.

Elke gebied se werksgroepe is reeds opgestel. Aangeheg is ‘n kort handleiding van hoe om werksgroepe op te stel. Sodra kommando’s hul kommando se registrasievorms voltooi, word al die offisiere genooi op die lys.

Werksgroep handleiding.

Die gebiedskantoor en gebiedsekretaris sal julle help om die AKL’e as moderators van hul werksgroepe op te stel (Dit is in die handleiding).  Daar is nie ‘n beperking aan hoeveel moderators ‘n kommando kan hê nie.  Kommando’s moet asseblief onthou om hul kommando wapens te stuur, sodat dit gelaai kan word in die werksgroepe.

Verskeie vorms is opgestel wat deur die kommando’s voltooi moet word.  Huidiglik is die plan dat dit in gestuur word na die onderskeie gebiedskantore wat dan al die kommando’s van die gebied se data in elk van die onderskeie spreivelle sal konsolideer.  Die gebied se opsommings word dan na AGL Jaco Erwee  gestuur sodat dit na SAS2 stelsel administrateurs gestuur kan word vir konsolidasie.  Die sperdatum vir die proses sal wees 31 Maart 2020.  Al die data sal dan in SAS2 ingetrek word.  Enige agterstallige data wat nie op SAS1 was nie, moet ook die vorms wees.  GEEN DUPLIKAAT inligting moet op die vorms wees nie.  Dit veroorsaak onnodige foute wat ekstra tyd vat om uit te sorteer.

Die kommando’s moet rekord hou van die inligting en op die toepaslike vorms invul en instuur.

Die vorms wat deur die kommando’s voltooi en bygehou moet word vanaf 1 Januarie 2020 is as volg:

 1. Lidmaatskap bywerk
 2. Kentekens templaat
 3. Posisies templaat
 4. Toekennings templaat

Enkele vrae ter opheldering van die SAS2 proses:

 1. Vraag: Kruinsig se GGA/GGN inskrywings is reeds via SAS1.Wat nou?

Antwoord: Kruinsig gaan voort met inskrywings vir sy GGA/GGN op SAS1.

 1. Vraag: Moet Voortrekkervriende ook op kommando registrasievorm gelaai word of slegs Offisiere, Heemrade & Staatmakers?

Antwoord: Nie nodig vir kommandoregistrasie vorm nie. Maar wel op L2. Kommando kan hul voortrekkervriende ook nooi na SAS2.  Dan het hulle toegang tot die kommando werksgroep, maar dit is hul keuse.

 1. Vraag: Wat van gebeurtenisse?

Antwoord: SAS2 kan nog nie gebeurtenisse hanteer nie.  Dit help nie op dit te laai op SAS1 nie, want die data gaan nie oortrek nie.

 1. Vraag: Hoe hanteer ons tans gebeurtenisse en inskrywings vir GGA or GGN’e?

Antwoord: Inskrywings word op die ou manier gedoen en dan stuur die betrokke organiseerder ‘n naamlys na afloop van die aktiwiteit aan die Gebiedskantoor vir rekord houding. Wanneer die stelsel reg is, kan die excell lyste gebruik word om inligting te laai vir verslae. Omdat dit nie op SAS self is nie, kan hulle dit gebruik. Dit is ook dieselfde databasis wat vir almal se L1 en L2 inskrywings gebruik word. Dit is apart van SAS.

 1. Vraag: Sal alle inligting beskikbaar sal op SAS2 wees sodra alles oor gaan na SAS2, insluitend geskiedenis data en wat is die data wat oorgeplaas word?

Antwoord: ALLE data is reeds uitgevoer. ALLE data word weer ingevoer. Sas 1 kan as onaktief beskou word so regte maak nie saak nie.  Word tans net gebruik vir naslaan van inligting deur kommando’s.  Sodra almal op SAS2 is word SAS1 afgesit.

Geen verdere werk wat vanaf 1 Januarie 2020 op SAS1 gedoen word sal na SAS2 verskuif kan word nie.

Alle kommando’s moet op SAS2 geregistreer word en dan sal ʼn unieke L1&L2 lidmaatskapvorm aan elke kommando verskaf kan word. kan word.

ʼn SAS2 tegniese span moet vir Transvaal asook die vier (4) oorde saam gestel word. Die tegniese span sal bestaan uit elke oord se oordsekretaris en ten minste twee (2) voortrekkerlede vanuit elke oord, die gebiedskantoor en GKAdmin. Die nodige leiding sal deur Gebiedsekretaris, SAS2 stelselontwerper en AGL Jaco Erwee verskaf word.

Stuur asb. die naam, van en kontakbesonderhede van voortrekkerlede vir die SAS2 tegniese span vanuit elke oord na [email protected] voor of op 31 Januarie 2020.

 

Word deel van die KENMAG …

Kenmag…

Geagte Offisiere,

Is jy moeg gesoek vir ‘n tiekieboks sodat jy jou kenteken kan klaar maak?

Voel jy dat ‘n see-insek net buite die PD’s se bereik is?

Voel jy dat om daai fax te stuur net nie so maklik is in 2019 nie?

Stel dan jouself beskikbaar om saam met ons die kentekens te hersien en ‘n paar nuwes uit te dink. Ons wil graag ‘n “KENMAG” van vlinke dinkers, passievolle spesialiste bymekaar maak om die proses aan die gang te sit.

Gaan asb na die skakel en sit jou naam op die lys. Ons sal informeel hard werk. Ons gaan ‘n Saterdag of twee lekker deur al die kentekens gaan en sien hoe ons dit kan verbeter. Indien jy nie kan deel wees van die proses nie maar wel voorstelle het is jy welkom om dit so aan te dui op ons vorm.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-n4J0iWU02owm-Lm7ZMRXSObXhYGiB5vgQX7LA3CzwKT6VQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Groete

DIE KENMAG

082 921 5445

[email protected]

 

Oorgangsgebiede uitslae

Die vakansie wink maar die oorgangsgebiede se uitslae is vir eers belangriker. Ontvang hiermee die uitslae van die vier(4) oorgangsgebiede, Oord Monument (Sentraal), Oord Pretoria-Noord, Oord Pretoria-Oos en Oord Oosvaal se uitslae.

Spesiale omsendbrief – November 2019

Hiermee die foto’s van elke oordleier: Oord Oosvaal: Josua du Plessis, Oord Monument: Chaleen Strydom, Oord Pretoria-Oos: Kobus van der Merwe en Oord Pretoria-Noord: Bernard Nelson.

 

Transvaal Omsendbrief November 2019

Die Desember 2019 skoolvakansie wink en dis ongelooflik om te dink dat die vierde skooltermyn bykans verby is. Ontvang hiermee die die laaste omsendbrief vir 2019 tesame met die gebiedsraad GDB  terugvoerverslag vir termyn 2017-2019, Transvaal 2020+ aktiwiteite, 2020 gebieds – en- staatmakerjaarpogramme. 

Transvaal omsendbrief November 2019

Gebiedsraad GDB verslag 2017-2019 

Transvaal 2020 en verder aanbieding

Transvaal 2020 gebiedsjaarprogram

Transvaal 2020 Staatmakerjaarpogram

 

Transvaal Gebiedstaatmakerraad – Nominasies en verkiesing: 2019/2021

Ooreenkomstig die grondwet en reglemente van Die Voortrekkers word die genoemde bestuursliggame soos vermeld in die oproepbrief versoek om nominasies in te dien vir die verkiesing van die twee (2) adjunk-gebiedskakeldraers vir die Gebiedstaatmakerraad van Transvaal Voortrekkers vir die termyn 2019/2021.  

Nominasies moet voor of op 14 November 2019 ingedien wees by [email protected].

Die verkiesing sal in die vorm van ʼn elektroniese stemming plaasvind gedurende die dag van die 20ste November 2019.

Finale reëlings vir die stemproses sal saam met die nominasies versprei word teen 15 November 2019. ʼn Nominasievorm is hierby ingesluit.

Die volgende posisies is verkiesbaar op die Gebiedstaatmakerraad:

 • Adjunk-Gebiedskakeldraer [Admin]
 • Adjunk-Gebiedskakeldraer [Bemarking]

GSR nominasie oproep

Nominasievorms: GSR 2019-2021