Transvaal Voorslag kombuistender

U word hiermee uitgenooi om te tender vir die spyseniering van Die Voortrekkers Transvaal se Voorslagkamp wat plaasvind van 6-8 September 2019 te Hartbeesfontein Voortrekkerplaas.

Sluitingsdatum: Vrydag 16 Augustus 2019

Uitnodigingsbrief en tenderdokument met spyskaart (PDF)

Uitnodigingsbrief en tenderdokument met spyskaart (Word)

 

Transvaal gebiedskantoor

Neem asseblief kennis dat die gebiedskantoor is gesluit vandag, Donderdag 11 Julie 2019.

Die gebiedskantoor sal op Maandag 15 Julie 2019 en Dinsdag 23 Julie 2019 vanaf 13:00 gesluit wees.

Jammer vir enige ongerief.

Kontak asseblief AGL Elsa Schnetler vir enige voortrekker noodgevalle: [email protected] / 082 707 2010.

Transmagalies Nagmars

TRANSMAGALIES PENKOP EN DRAWWERTJIE NAGMARS 

vind weer hierdie jaar plaas met die “Tema:  Steentydperk”

Aangebied deur Arbeidsvreugde Voortrekker Kommando

 Datum:    26 Julie 2019

Tyd:          Registrasie vanaf 17:00

Waar:       Pretoria Botaniese Tuine, Cussonia Avenue, Lynnwood.

Koste:       R100.00 per persoon

Uitnodigingsbrief

Inskrywingsvorm en vrywaring

Rietvallei Graad 7 Evalueringsdag

Rietvallei Voortrekkers bied aan: Graad 7 Evalueringsdag – Saterdag 20 Julie 2019

Waar: Laerskool Elarduspark, Albertonstraat 548, Elarduspark.

Datum: Saterdag 20 Julie 2019 (07:00 -18:30)

Koste: R120.00 vir die dag. Offisiere, ouers en meelopers betaal R60.00 toegang en dit sluit die koste van ‘n ligte ete en koeldrank vir middagete in.

Drag: Formele Voortrekkerdrag. 

Sluitingsdatum: Maandag 15 Julie 2019.

Bring Saam: 2 Speletjies en liedjies soos voorberei vir Voorslagkamp.

Ken: 4 Seremonies se bevele en alle posisies.

Inligtingsbrief

Inskrywingsvorm

 Navrae kan gerig word aan Monica Jacobs 083 450 2523

Transvaal Staatmakers meningsopname

Die Staatmakers van Transvaal het in opdrag van die Gebiedsbestuur van Transvaal ‘n taakspan saamgestel om kwessies rakende staatmakers te ondersoek. Pertinente sake is na die taakspan verwys vir ondersoek.
Aangesien die uitkoms van hierdie ondersoek Staatmakers en Voortrekkers buite die taakspan en Gebiedsbestuur kan beïnvloed is dit van uiterste belang dat hierdie mense se insette verkry en in ag geneem word. Na verskeie besprekingssesssies en vergaderings is dit nou tyd om hierdie insette te versamel. Hierdie insette sal in Augustus aan die Gebiedsbestuur voorgelê word vir bespreking en moontlike besluitneming.
Ons as taakspan vra dus dat jy asseblief die meningsopname so volledig moontlik sal voltooi en sal stuur aan ander rolspelers en diegene wie se insette verkry moet word. Die meningsopname word anoniem ingevul (tensy jy anders verkies) en jy word dus uitgenooi om so eerlik moontlik te wees. Die meningsopname behoort jou nie langer as 5-10 minute te neem nie. Die meningsopname word tans net in Transvaal versprei en deur die Taakspan: Staatmakers vir Transvaal geadministreer maar ander Staatmakers is vry om die vraelys te voltooi.

Enige ander volwasse lede, kampbestuur of matriekverkenners is ook welkom om die vraelys te voltooi om so ‘n gebalanseerde perspektief te bied.

Skakel na die vraelys https://forms.gle/9WckzWghBUGWKQzy8
Enige vrae of kommentaar kan aan die taakspan gerig word deur ‘n e-pos te stuur aan [email protected] of deur ‘n groepleier of die GSR te kontak.

Sluitingsdatum: Donderdag, 18 Julie 2019.

 

Totius GGA/GGN

Totius se jaarlikse GGA/GGN word aangebied vanaf Vrydag 2 Augustus tot Sondag 4 Augustus 2019 op die FAK Udolpho Jeugterrein, buite Parys.

Kom kuier en geniet die naweek saam met ons!

Inligtingsbrief: https://transvaal.voortrekkers.co.za/dokumente/2019/07/totius-uitnodigingsbrief.pdf

Inskrywings: Skryf asb elektronies in by Die Voortrekkers se inskrywingsportaal by https://inskrywings.voortrekkers.co.za/

Sluitingsdatum vir inskrywings: Vrydag 26 Julie 2019.

Graad Spesialisasie Wanneer Koste
Graad R&1 Tuinier Saterdag 09:00 tot 15:30 R120.00
Graad 2 Knope Vrydag 17:00 tot Sondag 11:00 R350.00
Graad 3 Handwerk Vrydag 17:00 tot Sondag 11:00 R350.00
Graad 4 Dierekennis Vrydag 17:00 tot Sondag 11:00 R350.00
Graad 5 Kampeerder Vrydag 17:00 tot Sondag 11:00 R350.00
Graad 6 Afrikanertradisies Vrydag 17:00 tot Sondag 11:00 R350.00
Graad 7 Afrikanerkind Vrydag 17:00 tot Sondag 11:00 R350.00
Graad 8-12 Touwerk / Gelowe Vrydag 17:00 tot Sondag 11:00 R350.00

Meelopers vir die GGA (slegs Saterdag) betaal R120.00.

Meelopers vir die GGN (die hele naweek) betaal R350.00.

Kontak gerus vir Marié du Toit by [email protected] of Susan Conradie by [email protected]  indien u enige vrae het.GGN Wapadrand

Wapadrand se gewilde GGN word aangebied gedrurende die naweek:16-18 Augustus 2019.

Kom kuier saam met ons by die Voortrekkermonument.Ontvang hiermee die uitnodigingsbrief, opsommingsblad en saambringlysie.

Sluitingsdatum: Vrydag 2 Augustus 2019.

Inligtingsbrief

Opsomming

Saambringlysie

Die volgende kursusse word aangebied

Graad  Spesialisasie
Graad R  Ontdekkingsreis vir Ontdekkers
Graad 1 Junior Kok
Graad 2 Taalpret
Graad 3 Spoorkennis
Graad 4 Groot Trek
Graad 5 Boeresport
Graad 6 Seremonies 
Graad 7 & Verkenners

 

 

Nutsman

Fotografie 

Sterrekunde

Voetslaner 

Elektronika 

Verfbal 

Graad 9 & 10 Portefeulje voorbereiding – Ekonomiese weerbaarheid

Garsvallei 2019 GGA

Garsvallei GGA (2019/17)

Garsvallei se GGA word aangebied vanaf Vrydag 26 Julie tot Saterdag 27 Julie 2019.

Sluitingsdatum: 17 Julie 2019

Hiermee die volgende dokumentasie om te inskryf:

Inligtingsbrief

Inskrywingsvorm

Vrywaringsvorm (Graad 2 – dierewaarneming)

Saambringlysie

Graad Spesialisasie
Graad 1 Padveiligheid
Graad 2 Dierewaarneming
Graad 3 Fietsry
Graad 4 Anglo Boere oorlog
Graad 5 Handvaardighede
Graad 6 Kampkook
Graad 7 Voorslaginskerping
Graad 8 – 10 Selfverdediging
Graad 8 – 12 Manne en vroue uit die Bybel
Graad 11 – 12 Paraatheid

 

Die Voortrekkers – Reglemente

Die Voortrekkers se Reglemente word tans hersien ten einde dit te belyn met die volgende dokumentasie: Kongres 2017, KAN-dokument en Hoofbestuursbesluite.

Kommando-en Oordbesture word uitgenooi deel te neem deur voorstelle en insette te stuur.

Stuur asseblief u voorstelle en insette na AGL Elsa Schnetler: [email protected] / 082 707 2010.

GGA/GGN 2020

Wil jou kommando of oord ‘n GGA/GGN aanbied?

Die aansoeke vir 2020 GGA/GGN geleenthede sluit op Vrydag 26 Julie 2019.

Maak asseblief seker dat die nodige vorms die gebiedskantoor betyds bereik.

Spring gou en voltooi die onderstaande aansoekvorm.

GGA/GGN riglyne

GGA/GGN aansoekvorm (pdf)

GGA/GGN aansoekvorm (word)