Transvaal Omsendbrief

Wonder jy meer oor die 90-Jaar Voortrekkerfees en of wat in 2022 gaan gebeur …. Lees dan gou Transvaal Voortrekkers se nuutste omsendbrief.

Ongeag COVID-19 en die daaglikse uitdagings staan ons aan die begin van ‘n opwindende nuwe fase in die geskiedenis van Transvaal Voortrekkers. Een van hierdie aksies is dat elke oorgangsgebied hul eie jaarprogram vir 2022 sal opstel en saam met die Transvaal gebiedsbestuur sal bestuur.

Ons sien uit daarna om ons gebiedskampe aan te bied gedurende die komende Oktober vakansie. Ons begin ook reeds beplan aan die Transvaal Voriesaamtrek in 2022.

Transvaal Omsendbrief – Augustus 2021

VOORSLAG 2021

Transvaal Voorslagkamp is verskuif na Oktober 2021.

Aangesien die datum van die Voorslagkamp geskuif het na Oktober 2021 en daar jeuglede is wat nou die kamp kan bywoon, is die inskrywings nog oop sodat offisiere die kinders kan inskryf.

Sluitingsdatum vir Voorslag 2021 is nou 25 Augustus 2021 – daarna sal geen verdere inskrywings meer aanvaar word nie.

Indien die jeuglid by ‘n ander gebied gaan/wil toets MOET, die inskrywings deur Tranvaal verwerk word.

Na die sluitingsdatum sal elke kommando teen 30 Augustus 2021 ‘n naamlys ontvang, wat die inskrywings per kommando bevestig.

Groete

Anine Wheeler

AGL: PD Sake Transvaal

Impala GGA

Kom kuier saam met Impala Voortrekkers tydens hulle jaarlikse GGA dag wat vanjaar gehou word gedurende die naweek 3-4 September 2021.

Sluitingdatum: 19 Augustus 2021.

Uitnodigingsbrief

Inskrywingsvorm (word)

GRAAD SPESIALISASIE
1

Kind van Jesus

Dias

2

Beroepe van die Bybel

Taalpret

3

Godsdiens Oranje

4

Gestremdhede

My Taal

5

Godsdiens Groen

6

Persoonlike Versorging

8-12

 

Manne en vroue van die Bybel
Brandweer

Helderkruin GGA

Kom kuier saam met ons by ons Helderkruin GGA dag op Saterdag 28 Augustus 2021.

Sluitingsdatum: Vrydag 20 Augustus 2021.

Helderkruin kentekendag – hoe werk dit (2)

Skryf aanlyn in: https://bit.ly/2U5UUs3

GRAAD SPESIALISASIE
1 Selfsorg
2 Veldkook
3 Handwerk
4 Plantekennis
5 Fietskunde
6 Kampkook
7 Beeldende kunste
8 Tradisionele Spele

Transvaal 2021 Voorslagkamp

Ons gaan vanjaar kamp maar moes as gevolg van die huidige Covid-19 regulasies ons kampdatum verskuif na die naweek van 22-24 Oktober 2021.

Hou die spasie dop, want alle reëlings sal so gou as moontlik verskaf word.

Dankie vir julle ondersteuning én wees veilig én wees verseker van ons wil om te wil kamp!

Baie sterkte met die laaste voorbereidings vir die voorslagkamp.

Enige navrae kan gerig word aan die gebiedskantoor by [email protected]

Theuns Meyer GGA

Kom kuier saam met Theuns Meyer tydens hulle GGA en leer speel-speel. Daar is spesialisasies vir oud en jonk!

Theuns Meyer Voortrekkers nooi alle Penkop-en-drawwertjies asook Verkenners hartlik uit na hulle GGA wat gehou sal word vanaf Vrydag 27 Augustus 2021 tot Saterdag 28 Augustus 2021.

Spring gou en verseker jou plek, want die sluitingsdatum vir inskrywings is op Vrydag 13 Augustus 2021.

 

Graad Spesialisasie
1 Ek weet
2 Knope
3 Immigrante
4 Plantekennis 
5 Handvaardigheid
6 en 7 Kampkook
8-12 (Verkenners) Paraatheid

Theuns Meyer GGA uitnodigingsbrief

Inskrywingsvorm

Transvaal aktiweiteite en covid-19

Die frustrasie met die Covid-19 inperking en die beperkte bymekaarkom geleenthede is vir die lede van enige groep, veral vir ‘n kultuurorganisasie soos Die Voortrekkers, ondenkbaar en onhoudbaar.

Dit is egter nodig dat die reputasie van Die Voortrekkers beskerm word en dat die veiligheid van alle Voortrekkerlede en hul gesinne deurentyd in aanmerking geneem word.

Die gewysigde vlak 3 regulasies soos uitgereik in die staatskoerant in Julie 2021, maak onder andere voorsiening vir die opening van kleingroep voortrekkeraktiwiteite.

Dit is dus raadsaam om kreatief te wees met E-aktiwiteite; mekaar telefonies te kontak; veilig en gesond te bly.

1.Spanaktiwiteite (Spanbyeenkomste)

Alle kommando’s se spanbyeenkomste mag plaasvind sonder enige beperking op getalle. Dit is egter belangrik om te besef dat die bywoning van spanbyeenkomste vrywillig is en dat niemand daardeur benadeel mag word sou enige spanlid nie die spanbyeenkoms wil of kan bywoon nie.

Die volgende moet egter in plek wees vir elke spanbyeenkoms:

Die spanbyeenkomste kan aangebied word by die spanoffisier, spanlid se huis en natuurlik by elke kommando se spankamers.

Die kommandodagbestuur moet inkennis gestel word dat ‘n spanbyeenkoms gehou word;

Die kommandodagbestuur moet verseker dat daar aan die nodige bepalings en voorsorgmaatreëls voldoen word wanneer spanaktiwiteite aangebied word.

Dit is noodsaaklik / verpligtend om ‘n register (word) / register (PDF) by te hou waarin die naam, van en kontakbesonderhede van elke spanlid en spanoffisier wat die byeenkoms bywoon, aangeteken word;

Dit is noodsaaklik / verpligtend dat ‘n vrywaringsvorm (word) / vrywaringsvorm (PDF) voltooi moet word deur elkeen wie die spanbyeenkoms bywoon. Die ouers moet namens minderjarige jeuglede die vrywaringsvorm voltooi.

Die nodige vraelys (voorbeeld sal beskikbaar gestel word op webblad) moet by elke byeenkoms voltooi en moet ingehandig word by die kommandodagbestuur.

Die temperatuur van elke spanlid en spanoffisier moet geneem en op die betrokke vraelys aangeteken word. Alle persone wat die aktiwiteit bywoon se temperatuur moet geneem en aangeteken word met die aanvang van die aktiwiteit. Persone met ‘n temperatuur van 38° C of hoër moet vir 10 minute in die koelte weg van ander persone wag waarna die temperatuur weer geneem sal word. Indien die temperatuur steeds hoër as 38° C is kan die persoon nie die aktiwiteit bywoon nie.

Hande moet met seep en water gewas word of met alkohol gereinig word met die aanvang van die aktiwiteit en ook beskikbaar wees tydens die duur van die aktiwiteit vir gereelde ontsmetting.

Gesigmaskers moet ten alle tye gedra word deur almal teenwoordig.

Sosiale afstand van 1.5 m moet ten alle tye gehandhaaf word tussen persone.

Indien Voortrekkeraktiwiteite op terreine anders as die van ‘n privaat woning aangebied word moet die reëls en regulasies van die betrokke terrein/fasiliteit ook gehoorsaam word.

Die Voortrekkers en geen lid kan persoonlik of in ʼn ander hoedanigheid aanspreeklik gehou word sou ‘n persoon siek word tydens ʼn aktiwiteit nie. Bywoning is vir alle aktiwiteite vrywillig en op eie risiko. Die fisiese bywoning van Voortrekkeraktiwiteite is nie verpligtend nie. Sou ‘n kind of ouer besluit om eerder nie die aktiwiteit by te woon nie sal die kind nie benadeel word nie. Waar moontlik moet gepoog word om via ander metodes (bv. aanlyn) steeds hierdie lede te betrek by aktiwiteite.

Oorslaap aktiwiteite word ten sterkste afgeraai.

2.Kommando byeenkomste

Kommando byeenkomste word aangemoedig met die volgende bepalings en beperkings in ag geneem:

Die hoeveelheid mense wat ʼn aktiwiteit kan bywoon (aanbieders ingesluit) word deur die regulasies beperk deur die kapasiteit van die fasiliteit.

Vir binnemuurse aktiwiteite is die beperking 50% van die kapasiteit van die lokaal of vyftig (50) mense (watter een ook al die laagste is).

Vir buitemuurse aktiwiteite is die kapasiteit 50% van die kapasiteit van die perseel of eenhonderd (100) mense (wat ook al die minste is).

Registers, en take soos bepaal vir spanbyeenkomste MOET egter in plek wees vir elke kommandobyeenkoms.

Die huidige bepalings is in plek totdat die regulasies deur die regering verander word.

Die situasie word deurentyd gemonitor.

Geniet julle spanbyeenkomste en E-Spanaktiwiteite!

Bly veilig en gesond!

Transvaal Voortrekkers

Garsvallei GGA/GGN

Hiermee gee Garsvallei Voortrekkers kennis dat ons, weens die huidige covid regulasies en Vlak 4-
inperkings, geen keuse het as om die GGA van 30 – 31 Julie 2021 uit te stel nie.
Ons hoop daar sal iewers in September ‘n naweek beskikbaar wees en sal nader aan die tyd verdere
kommunikasie uitstuur.

Garsvallei – GGA uitstel kennisgewing

GGA/GGN – Aansoeke vir 2022

Sluitingsdatum vir 2022 GGA/GGN aansoeke

Neem asb. kennis dat die sluitingsdatum vir alle 2022 GGA/GGN is Vrydag 30 Julie 2021.

Alle aansoeke moet asb. na die Transvaal Gebiedskantoor ([email protected])

gestuur word.

Die aansoeke sal daarna saam met die nuwe Oorgangsgebiede (Bergenbos, Oosterlijn, Oosvaal en Leeuwenveld Oorde) se verteenwoordigers nagegaan en verwerk word.

Kontakpersoon met enige navrae: AGL Anine Wheeler ([email protected])

Transvaal Voortrekkers

2021 Voorslagkamp inskrywings

Uitstel vir 2021 Transvaal Voorslaginskrywings

Alle Graag 7 offisiere en Voortrekkerkommando’s neem asseblief kennis van die uitsteldatum vir die 2021 Voorslagkamp inskrywings.

Die inskrywingsdatum vir die 2021 Voorslagkamp word hiermee uitgestel tot Woensdag 28 Julie 2021.

Kan almal asb. poog om voor daardie datum alle inskrywings af te handel.

Skryf asb. die jeuglede in – ons kan altyd na die tyd opdateer, as dit nodig is.

Kontakpersoon met navrae: AGL Anine Wheeler ([email protected])

Transvaal Voortrekkkers