Oord Transmagalies Nagmars 2018

Oord Transmagalies bied weer hulle gewilde nagmars aan by Fort Schanskop, want dit is deel van ons Afrikaner erfenis.

Hierdie nagmars is ‘n goeie geleentheid om veral ons jeuglede, paraat te maak hoe om in abnormale omstandighede, nog steeds avontuur te kan beleef.

As Christene gaan ons hul leer hoe om soos in die tyd van Nehemia, die stad te herbou, al moes die volk hulself bewapen met ’n swaard in die een hand en ’n troffel in die ander. Ons gaan ook die jeug op ‘n praktiese manier wys hoe om diensbaar te wees en so ‘n positiewe bydrae in die gemeenskap te bring.

Die nagmars gaan positiewe Burgerskap aanspreek, waar ons die jeuglede gaan inlig hoe om noodplanne op te stel en in noodsituasie op te tree.

Ons het ‘n veiligheidsplan in plek en werk nou saam met Jody Pelser, die voorsitter van die veiligheidstaakspan wat deur die gebied aangestel is, vir dié doeleindes. Jody Pelser sal ook die aand met die nagmars teenwoordig wees.

Datum: 27 Julie 2018

Tyd:       Registrasie vanaf 17:00

Waar:    Die Voortrekker Monument – Fort Schanskop

Koste:    R100.00 per persoon

Wat het jy nodig??

†   Kopflits

†  Ou gemaklike warm klere en vastrap skoene / tekkies

†   R100.00 (wat kos, milo & verrassing insluit)

†   Snoepiegeld

Uitnodigingsbrief

Inskrywingsvorm

 

Generaal Hertzog verjaar!

Vanaf 20 Mei 1958 tot Vandag – 60 jaar!!

Generaal Hertzog Voortrekkerkommando in Die Moot was op 20 Mei 2018 alreeds 60 jaar oud!

Die geleentheid is gevier met ‘n groot Verjaardag-ete en Inlywingseremonie op Vrydag 18 Mei 2018 by Laerskool Voorpos.

Die Hoofleier Danie Langner het ‘n spesiale 60 jaar-toekenning aan die huidige Kommandoleier Willem van der Merwe oorhandig saam met Oordleier Mona du Plessis.  Daar is ook spesiale fakkels aangesteek ter erkenning vir diens gelewer, vir die vorige Kommandoleiers:  Nick (JH) Vorster, Wynette Mare, Tom Dreyer, Kobie de Kamper wat waarnemend opgetree het vir ‘n jaar en David van Wyk.

Ses en twintig nuwe kinders is ook as Voortrekkers ingelyf.

Mona du Plessis

Garsvallei GGA

Garsvallei GGA (2019/17)

Garsvallei se GGA word aangebied vanaf Vrydag 26 Julie tot Saterdag 27 Julie 2019.

Sluitingsdatum: 17 Julie 2019

Hiermee die volgende dokumentasie om te inskryf:

Inligtingsbrief

Inskrywingsvorm

Vrywaringsvorm (Graad 2 – dierewaarneming)

Saambringlysie

Graad Spesialisasie
Graad 1 Padveiligheid
Graad 2 Dierewaarneming
Graad 3 Fietsry
Graad 4 Anglo Boere oorlog
Graad 5 Handvaardighede
Graad 6 Kampkook
Graad 7 Voorslaginskerping
Graad 8 – 10 Selfverdediging
Graad 8 – 12 Manne en vroue uit die Bybel
Graad 11 – 12 Paraatheid

Belfast GGA

Wil jy plaasaktiwiteite soos die slag van ‘n skaap, ‘n melkboerdery, ‘n hoenderboerdery, ‘n mielieboerdery,  plaasimplimente en dan nog ‘n trekker rit of ‘n trok rit of perdry ervaar?

Wel, dan is dit tyd dat jy Belfast Voortrekkers se jaarlkse Plaaslewe spesialisasie bywoon.

Alle Graad 5’s word uitgenooi na Belfast se Plaaslewe kamp wat gehou word gedurende die naweek 3-5 Augustus 2018.

Kom kuier saam en leer meer wat op ‘n plaas gebeur.

Sluitingsdatum vir inskrywings:  Vrydag 20 Julie 2018

Hiermee die nodige dokumentasie vir die naweek se kamp:

Utnodiging

Inskrywingsvorm

Kampbenodighede

Opsomming

Kampprogram

Graad  Spesialisasie
5 Plaaslewe

Transvaal omsendbrief

Die Voortrekkers Transvaal se nuutste omsendbrief is nou beskikbaar.

Geniet die lees daarvan en hoop elkeen put die vreugde van Voortrekkerwees daaruit.

Transvaal omsendbrief Junie 2018

 

Staatmaker ondersoek

Die staatmakers van Transvaal beplan ‘n ondersoek oor staatmakerwees in Transvaal.

Die ondersoek sal onder andere kyk na die doel, funksie, struktuur en bedrywighede van staatmakers in Transvaal.

Die ondersoek sal deur middel van ‘n taakspan geskied.

Die volledige lys van doelwitte, databronne en metode sal deur die taakspanlede bepaal word met die aanvang van die ondersoek.

Die voorsitter van die taakspan is Charene Agenbach.

Persone wat belangstel om deel te vorm van die taakspan of meer inligting verlang is welkom om ‘n e-pos te stuur aan [email protected] voor of op Dinsdag, 19 Junie 2018.

Groete

Transvaal Staatmakers

Transvaal Voorslagkamp 2018

Die hoogtepunt van elke Penkop en drawwertjie se voortrekkerloopbaan eindig met die jaarlkse voorslagkamp!

Kom kamp saam met jou mede Graad 7 voortrekkermaats en maak nuwe vriende!

Die Voorslagkamp vir alle Graad 7’s vind plaas by Hartbeesfontein Voortrekkerplaas, net buite Pretoria.

kampdatum:  Vrydag 7 – 9 September 2018.

Sluitingsdatum vir inskrywings: Vrydag 27 Julie 2018.

Aangeheg die volgende dokumentasie
• Offisiere inskrywingsvorm vir almal wat wil kom elavueer;
• Graad 7 jeuglede inskrywingsvorm wat aan die vereistes voldoen – sien inligting hieronder oor die vorms asseblief.

Neem asb kennis dat daar ‘n gekombineerde P1-vorm beskikbaar is
Daar is gewoonlik ‘n inskrywingsvorm en PI-vorm wat ingevul moet word, een gekombineerde vorm kan nou ingevul word (as toetslopie).
Indien u reeds die P1-vorm voltooi het, vul dan slegs die inskrywingsvorm vir die jeuglid in.

Voorslag Prospektus 2018

Transvaal voorslagkamp uitnodiging

Transvaal voorslagkamp P1 gekombineerde vorm

Transvaal voorslagkamp P1 aansoekvorm

Transvaal voorslagkamp inskrywingsvorm vir kandidate

Transvaal voorslagkamp inskrywingsvorm vir volwassenes

Anine Wheeler
AGL: Penkop en Drawwertjie sake

Rietvallei Graad 7 evalueringsdag

Rietvallei Voortrekkers bied aan die Graad 7 evaluerings dag op SATERDAG 28 JULIE 2018

Na afloop van die dag ontvang elke kind ‘n lys met toetspunte met relevante kommentaar.
Betrokke Kommando’s mag dan die uitslae in aanmerking neem vir die uitreiking van die Gr7
Dagbreek Graadwiel.

Rietvallei Graad 7 evalueringsdag – Inligtingsbrief

Rietvallei Graad 7 evalueringsdag – inskrywingsvorm

SLEGS EERSTE 100 INSKRYWINGS WORD AANVAAR.
Waar: Laerskool Elarduspark, Albertonstraat 548, Elarduspark.
Datum: SATERDAG 28 JULIE 2018
Koste:  R100.00 vir die dag. Dit sluit toegang, teoretiese en praktiese toetsing en ‘n volledige evaluasie.
‘n Ligte ete en koeldrank vir middagete word ook hierby ingesluit.
Offisiere, ouers en meelopers betaal R50.00 toegang en dit sluit die koste van ‘n ligte ete en koeldrank vir middagete in.

DRAG: Formele Voortrekkerdrag (onderbaadjie volgens Prospektus word ook getoets)
SLUITINGSDATUM: Vrydag 20 Julie 2018

INSKRYWINGS: Inskrywings, tesame met bewys van betaling, moet ge-epos word.
E-pos adres:  [email protected]

Navrae kan gerig word aan Monica Jacobs 083 450 2523

Vriendelike Groete,

Monica Jacobs
AKL Admin
Rietvallei Voortrekker Kommando
083 450 2523

Transvaal Gebiedstaatmakerraad verkiesing

Verkiesing van die Transvaal Gebiedstaatmakerraad

Hiermee die oproepbrief vir die verkiesing van die Transvaal Gebiedstaatmakerraad.

Oproepbrief

Nominasievorm

Staatmakers – Reglement veranderinge 2017

Ons is al amper halfpad deur die jaar en die tyd stap nader aan Augustus 2018 wanneer ons afskeid gaan neem van waarnemende GSD Lorraine Laubscher.

Die volgende posisies is tans verkiesbaar
– Gebiedskakeldraer
– Adjunk-Gebiedskakeldraer: Bemarking

Ons vra dat julle asseblief nominasies sal instuur van persone wat julle voel bevoegd sal wees vir die onderskeie posisies. Let asseblief op na die voorvereistes en verantwoordelikhede van elke posisie.

Baie belangrik:
Die nominasies moet asseblief voor of op 6 Junie 2018 om 16:00 gestuur word aan  [email protected]

Groete

Lorraine Laubscher

Waarnemende Gebiedskakeldraer

073 330 9778

[email protected]

Transvaal warmbaadjies

Transvaal se warmbaadjies is weereens beskikbaar by die gebiedskantoor.

Let op daarna dat hierdie baadjies nie by Voriemôl beskikbaar is nie.

Bestellings kan slegs via die kommando by die gebiedskantoor geplaas word.

Kommando admins gebruik asb die aangehegte vorm vir hierdie doel.

Transvaal warmbaadjie bestelvorm

Maak asb dubbel seker watter grootte om te bestel, die mates verskyn op die bestelvorm.

                                                       Manlik
Beskrywing K M Gr. 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 5 XL
Borsmaat 106 118 128 138 152 160 160 172
Baadjie lengte 71 73 75 77 78 80 82 83
Mou lengte 61 62 63 64 65 66 66 66
                                                       Vroulik
Beskrywing K M Gr. 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 5 XL
Borsmaat 102 110 118 124 134 142 140 146
Baadjie lengte 62 66 68 72 74 78 82 83
Mou lengte 59 60 60 60 62 62 63 64

Die baadjies se kostes is tans soos volg:

Klein, Medium & Groot                  R380

XGroot & 2XGroot                          R410

3XGroot – 5XGroot                         R450

Hou asb ingedagte dat die kantoor slegs beperkte voorraad aanhou en dat baadjies dus op bestelling aangekoop sal word.  Laat asb 10 – 14 werksdae toe vir bestellings om verwerk te word.  Die Kommando admin sal in kennis gestel word sodra die bestelling gereed is om by die kantoor afgehaal te word.  Bestellings kan slegs verwerk word indien die nodige bestelvorm ASOOK die betrokke bewys van betaling deur die Gebiedskantoor ontvang is.

Kontak gerus vir Izelle Ryan by die Gebiedskantoor vir enige navrae in die verband.

Izelle Ryan
Kantoorbestuurder
Transvaal Gebiedskantoor

E-pos: [email protected]
Sel: +27 82 856 2981
Tel: +27 12 430 3914
Faks: +27 86 613 9934