Oord Panorama

Dit is vir Oord Panorama aangenaam om u uit te nooi na ons Oordkamp vir 2018.

Ons kamp in die historiese dorpie Pelgrimsrus en bly in die Pelgrimsrus Veldskool terrein.

Kom kamp saam en geniet die avontuur saam met ons!

Kampdatums: Vrydag 20 Julie 2018 tot Sondag 22 Julie 2018.

Sluitingsdatum: Maandag 2 Julie 2018

Uitnodiging

Saambringlys

Inskrywingsvorm

Naamlys

Paraatheid toestemming

Graad  Spesialisasie
Graad 1 Dias
Graad 2 Ou Kaap
Graad 3 Immigrante
Graad 4 Groot Trek
Graad 5 Delwerye
Graad 6 Paraatheid
Graad 7 Afrikanerkind
Verkenners Tradisionele spele
Kleuters/Voorskool (Goudklontjies) Eie program

Die Voriemôl – Werkswinkel

Goeie nuus!  Die gedeelte waar die “ou” hoofkantoor van die Voortrekkers was, is nou ingerig as ‘n werkswinkel met tafels en 24 stoele.

Spanne is welkom om dit op weeksmiddae (14:30 – 18:00) te bespreek.  Koste: R100 per span vir 1 – 3 ure.  Die span se offisier bied self die program aan of reël ‘n aanbieder.

  1. AANBIEDINGS VIR SPANNE – Maandae tot Vrydae (tussen 14:30 en 18:00)

Op versoek kan die Voriemôl ‘n aanbieder verskaf om een van ondergenoemde kentekens/temas vir die span aan te bied.  Alle aanbiedings sluit ‘n item in wat huis toe geneem word.  Die item verskil van aanbieding tot aanbieding.

Koste: 1 uur – R60, 1 ½ – 2 ure – R80 per Voortrekker.

KENTEKENS TEMAS
• Junior Kok Gr 1

• Selfsorg Gr 1

• Kuiertyd Gr 2

• Noodhulp Gr 2

• Taalpret Gr 2

• Paraatheid Gr 3

 

 

 

 

 

• Touwerk

• Noodhulp / Noodhulpsakkie

• Persoonlike versorging / higiëne

• Voortrekkerwapen

• Voortrekkervlag

• Nasionale vlag

• Voortrekkerkode

• Tafelmaniere

• Voortrekkerdrag en kleurstelsel

 

 

• Hantering van gebruiksartikels / gereedskap

• Spele

• Fluitseine / handseine / geheime skrif

• Ons taal / my Taal

• Die Groot Trek

• Herwinning

• Spaarsin

• Monumente

• Uitnodigingskaartjies

 

 

Let wel – die aanbieding van kentekens sal oor meer as 1 sessie strek. Handvaardigheid, Beeldende Kunste en Handwerk: Spanne kan items vir hierdie kentekens maak, hoewel die volledige kenteken nie aangebied word nie.
  1. WERKSWINKELS VIR OFFISIERE – Saterdae (9:00 – 12:00)

Koste:  R100 – R200 per persoon (afhangend van aanbieding).

Datum Program
2 Junie Die Verkennerlewe – oulike idees vir Verkennerspanne
9 Junie Speletjies om Voortrekkers lekker te maak
16 Junie Praktiese hulpmiddels vir spanne
23 Jun – 16 Jul Skoolvakansie
21 Julie Metodes om Voorslagwerk maklik te leer
28 Julie Markdag
4 Augustus Kaartwerk vir spanoffisiere
18 Augustus Hoe om jou werk as offisier makliker te maak
25 Augustus Basiese noodhulp wat ‘n spanoffisier moet weet
1 September Oulike handwerk-items vir spanne
8 September Drukwerk op materiaal
15 September Voortrekker is groen!
22 September Spanbou met Verkenners
29 Sep – 8 Okt Skoolvakansie
13 Oktober Die leefwêreld van ons kinders
20 Oktober Die Voortrekkers Kook – lekker resepte!
27 Oktober Markdag
3 November Hoe om seker te maak my Graad 7’s hou aan met Voortrekkers.Wenke vir die nuwe Gr 8 offisier.
10 November Maak jou eie Kersgeskenke
17 November Stel jou spanprogram vir volgende jaar saam. Kry idees – ‘n praktiese sessie.

BESPREKING VAN AANBIEDINGS OF WERKSWINKELS

Bespreek vroegtydig, aangesien daar in die meeste gevalle net plek vir 24 persone is. Sluitingsdatum vir inskrywings is die Woensdag voor die Saterdag se aanbieding.

Kontak Lidia Hendriks by 0825644840 / 012 329 0198 / 012 329 0199 of stuur ‘n epos na [email protected].  Betalings moet asseblief elektronies gedoen word.

Bankbesonderhede:

Die Voortrekkers

Tjekrekening

Rekeningnommer: 50 30 50 15

Tak:  334645

Gebruik verwysing:  WW + Naam

Stuur bewys van betaling na [email protected]

Staatmakers Kampvuurgesprek

Daar is nog net 6 dae voor die kampvuurgesprek ….

Wonder jy hoe om kinders en jouself te beskerm, wil jy meer te wete kom oor die trauma wat kinders ervaar of wil jy sommer net jou ervarings met ander kom deel? Kom gesels saam oor die beskerming van kinders in Die Voortrekkers en die groter samelewing tydens ons kampvuurgesprek!

RSVP by [email protected] teen 22 Mei 2018.

Voriemôl markdag

Voriemôl markdag

Saterdag 19 Mei het ons voor die Môl ons eerste markdag. Ons wil graag spanne wat fondse wil insamel vir ‘n diensprojek, spankamp of toer ‘n geleentheid bied om Vorieburgers, Vorieworsrolle, Voriepannekoeke of enige iets kreatief te kom verkoop.

Stuur ‘n e-pos aan [email protected] indien jou span belangstel om ‘n produk by die markdag of in die winkel te verkoop.

Baie dankie!

Lidia Hendriks

082 564 4840

SAS opleiding

SAS opleiding

Dis weer tyd om meer van SAS te leer!

Ons hanteer weer alle SAS vraagstukke op kommando, oord en gebiedsvlak.

Wanneer: Saterdag 5 Mei 2018
Waar: Die Voortrekkers Transvaal se Gebiedskantoor te 990 Francis Baardstraat, Pretoria.
Tyd: 09h00-14h00
Saambringlysie: Eie skootrekenaar en ‘n bordjie eetgoed.
Ons het Wi-Fi toegang!

Bevestig asb julle teenwoordigheid voor óf op Donderdag 3 Mei 2018 aan Elsa Schnetler

(082 707 2010 / [email protected])

Hartbeespoort GGA

Hartbeespoort GGA (2018/07)

Hartbeespoort se gewilde jaarlikse GGA word vanjaar aangebied vanaf Vrydag 27 Julie 2018 tot Saterdag 28 Julie 2018.

Neem asseblief kennis dat die gewilde Graad 5 Plaaslewe spesialisasie reeds vol bespreek is.

Sluitingsdatum: 16 Julie 2018

Kom geniet die plaas atmosfeer waar jy meer gaan leer oor dierekennis, die tegniek van fotografie, kosmaak in die veld, die plaaslewe gaan ontdek en handvaardig wees.

Hartbeespoort GGA – Inligtingstuk

Hartbeespoort GGA – Inskrywingsvorm

Hartbeespoort GGA – Opsommingsvorm

Hartbeespoort GGA –  SAS riglyne vir inskrywing

 

Graad Spesialisasie
Graad 4 Dierekennis / Gasheer en Gasvrou
Graad 5 Plaaslewe VOL
Graad 6 Kampkook
Graad 8 -12 Fotografie / Handvaardigheid

 

Bemarkingskompetisie

Neem gerus deel aan die bemarkingskompetisie van Transvaal Voortrekkers

Daar is nou ‘n geleentheid vir spanne en individue om deel te neem aan die kompetisie.
Maak gebruik van die geleentheid om jou kreatiwiteit en vindingrykheid te deel met almal.
Ons gaan poog om soveel as moontlik van die inskrywings op Transvaal se Facebookblad te deel.

Brief met reëls

Tekkies Kotze
AGL Bemarking

082 852 6171

[email protected]

 

TRANSVAAL SE GEBIEDSJEUGRAAD 2018/2019

OPROEP OM BENOEMINGS VIR TRANSVAAL SE GEBIEDSJEUGRAAD 2018/2019

Die tyd het aangebreek vir die aanstelling van die gebiedsjeugraad vir die termyn van 2018 tot 2019.

Oproepbrief vir nominasies.

Lede van die gebiedsjeugraad het die volgende pligte:

  1. Om op te tree as die verkenners se verteenwoordigers op die gebiedsbestuur en insette tydens gebiedsbestuursvergaderings te lewer.
  1. Om op te tree as die skakel tussen die verkenners en die gebiedsbestuur en derhalwe verantwoordelikheid neem vir die kommunikasie met oord- en kommandojeugrade.
  1. Om aktiwiteite te beplan, organiseer en aan te bied met die ondersteuning van die Gebiedskomitee Verkenners.

Transvaal Voortrekkers nooi graag alle kamp- en kommandobesture om kandidate te benoem deur hulle te versoek om die Googlevorm aanlyn te voltooi by: https://goo.gl/forms/BCFdy2h73QqaUX9t2.

Genomineerde verkenners het tot en met Dinsdag 1 Mei 2018 om hiérdie vorm te voltooi.

Verder word daar aanbeveel dat slegs verkenners wat tans in Gr. 11 is benoem word vir die gebiedsjeugraad.

Verkenners wat benoem is sal op Woensdag 2 Mei 2018 voor 12:00 ʼn opdrag per e-pos ontvang. Indien sodanige opdrag teen hiérdie tyd nie ontvang is nie, moet die benoemde verkenner dadelik met die Adjunkgebiedsleier Verkenners in verbinding tree.

Keuring vind plaas op Saterdag 5 Mei 2018 vanaf 08:00 tot 16:30 by die Dirkie Uys Voortrekkersentrum, Laerskool Anton van Wouw, Brooklyn. Alle benoemde verkenners móét hierdie keuring bywoon. Die drag vir hierdie keuring is slegs aktiewe Voortrekkerdrag soos voorgeskryf in Hoofstuk 26 van die Reglemente.

Indien daar enige onduidelik of navrae is, kontak gerus die Adjunkgebiedsleier Verkenners.

Vriendelike groete

Jaco van der Walt

Adjunkgebiedsleier Verkenners

Kontaknommer: 072 312 7722

E-posadres: [email protected]

Oostelike Penkop-en-drawwertjiekamp (OPD)

Die gewilde jaarlikse OPD kamp vind eersdaags plaas te Hartbeesfontein Voortrekkerplaas.

Dit is OPD se 31ste kamp en 6de op Hartbeesfontein.

Kom kuier saam met ons in die bosveld!

Kamptema: Op galop

Kampdatum: 23 – 28 Junie 2018

Sluitingsdatum: 20 Mei 2018

Kampbrief

Brief: AKL Admin’s

Vorm A – Inskrywingsvorm: Jeuglede

Vorm B – Inskrywingsvorm: Volwassenes

Vorm C – Naamlys volgens kursusse

 

Graad  Spesialisasie
Kleuters (Jakkalsies) vergesel deur ouers Jakkalsies
Graad 1 Spele
Graad 2 Knope
Graad 3 Toeka
Graad 4 Anglo Boere-oorlog
Graad 5 Kampeerder
Graad 6 Ruiterkuns
Graad 7 Staptogte / Sterrekunde
Staatmakers JOB Module 1/2
Volwassenes Noodhulp (minimum 6)

 

Swartvlei 2018

SWARTVLEI 2018 – DROOM GROOT

Ons is baie opgewonde oor al die inskrywings.  Staptogte is reeds vol en gesluit vir verdere inskrywings.

Julle kan egter nog inskryf by die ander Divisies tot Saterdag 19 Mei 2018.

Onthou dat deposito’s ook betaalbaar is teen 19 Mei 2018.

 Waar: www.swartvleikamp.co.za

  • Alle kampers kan nou elektronies inskryf.  Volg net die stappe op die program – reg tot aan die einde.  ‘n Kopie van die Inskrywing sal outomaties gestuur word aan elke persoon na sy/haar inskrywing.
  • AKL administrasie moet asseblief registreer op die inskrywingsblad om te kan sien wie van hulle kommando wel ingeskryf het. Hierdie elektronies opsomming sal dan ook dien as die kommando opsomming.

SWARTVLEI 2018 – ELEKTRONIESE INSKRYWINGS IS NOU OOP

 Waar: www.swartvleikamp.co.za

  • Alle kampers kan nou elektronies inskryf.  Volg net die stappe op die program – reg tot aan die einde.  ‘n Kopie van die Inskrywing sal outomaties gestuur word aan elke persoon na sy/haar inskrywing.
  • AKL administrasie moet asseblief registreer op die inskrywingsblad om te kan sien wie van hulle kommando wel ingeskryf het. Hierdie elektronies opsomming sal dan ook dien as die kommando opsomming.

Aangeheg ook die Kampbriewe wat op Swartvei Webwerf beskikbaar is.

Swartvlei 2018 Kampbrief – Admin

Swartvlei 2018 Kampbrief – Offisiere

Swartvlei 2018 Kampbrief – Penkop-en-drawwertjies

Swartvlei 2018 Kampbrief – Verkenners

Indien daar enige navrae is rondom die aanlyn inskrywing of kommando opsomming kontak my gerus.

Annerie Kotze [email protected]

Swartvlei Seekamp Kampleier

Tekkies Kotze

0828526171

[email protected]