Verwelkomingsbrief

Die jaar het so pas in alle ywer begin en kommando’s, oorde en kampe is klaar druk besig!

Die gebiedsdagbestuur verwelkom almal terug en doen dit in ‘n baie spesiale verwelkomingsbrief aan almal.

Gun jouself ‘n blaaskansie deur die verwelkomingsbrief van die gebiedsdagbestuur te lees.

Gebiedsdagbestuur verwelkomingsbrief

Transvaal voortrekkermuseum

Transvaal voortrekkermuseum

Die Voortrekkers Transvaal het begin met ‘n museum en is tans besig om voortrekker stoepstories en staaltjies te versamel. Kom kyk gerus wat ons reeds in ons museum het.  Ons museum soek ook ‘n gepaste naam en almal word uitgenooi om voorstelle saam te bring.

Ons verwys graag daarna as ‘n “lewende biblioteek” vir ouerwordende voortrekkers.

Kom kuier saam op Saterdag 10 Februarie 2018 in die gebiedskantoor te 990 Francis Baard straat, Hatfield, Pretoria en deel die heugenis en nostalgie van ervarings uit jou Voortrekkerdae sodat ons dit in gedenkskrifte kan bewaar.

Daar sal twee kuiersessies wees sodat jy kan kies watter tyd jou beter pas: 10:00 -12:00 of 14:00 -16:00.

Ligte versnaperings gaan bedien word.

Saambringlysie: Eie staaltjie asook enige foto’s of items wat aan die museum geskenk kan word.

Bevestig bywoning asseblief voor of op 8 Februarie 2018 aan Elsa Schnetler ([email protected] / 082 707 2010)

Enige navrae kan ook aan Elsa Schnetler gerig word.

 

Die Voortrekkermonument: Die geskiedenis van die vlam in die nis

Hiermee ‘n pragtige brief tesame met ‘n saamgestelde dokument wat Oom Cicero Rautenbach gestuur het insake die geskiedenis van die vlam in die nis in die Voortrekkermonument:

Na die Gala-aand (2017) het ek belowe dat ek die geskiedenis van die vlam in die nis in die Voortrekkermonument sal stuur. (Die geskiedenis is nie meer algemeen bekend onder Voortrekkers nie).  Dit was ongelukkig ‘n oefening wat langer geneem het as wat ek gedink het dit sou vat.

Soos wat dit gaan het dit ook in ‘n langer dokument ontwikkel as wat ek gedink het dit moet wees, gevolglik het ek nie al die inligting wat beskikbaar is in die dokument opgeneem het nie. Ek vertrou dat u die tyd sal vind om dit ten volle te lees.

Die verwelkoming van Dr. E G Jansen van die Fakkels op 14 Desember 1938 by die voetstuk van die Voortrekkermonument wat in die dokument vervat is, is my motivering hoekom ek so sterk voel dat ‘n foto van elke Dagbestuur van Transvaal Voortrekkers  by die nis geneem word as bevestiging van hulle vereenselwiging met Dr. Jansen se verwelkoming. 

In 1949 het Die Voortrekkers die boekie “Fakkelloop Gedenkboek van Die Voortrekkers 1938”  uitgegee.  Dit was elf jaar na die Fakkelloop en het baie van die persone wat betrokke was by die Fakkelloop nog in lewe en was die gebeure nog redelik vars in hulle geheue.

Ek het die vrymoedigheid geneem om ‘n aantal foto’s uit die boek te lig en onderaan die dokument vir die interessantheid daarvan te voeg. Ongelukkig is die gehalte daarvan nie altyd van die beste nie.

So met die nalees van die inligting besef mens dat van die artefakte wat tydens die twee roetes gebruik is óf verlore gegaan het, óf iewers gebêre en vergeet is. Die is die Seremoniële Fakkel van T O Honiball,  die dokumente van “oorhandiging” en “ontvangs”’ van die Fakkels op Provinsie grense, die medaljes wat die Burgemeester van Johannesburg laat slaan het, die leersakkie en rugsak  uit die Kaap en Natal waarin die stukke vervoer is wat in die Hoeksteen begrawe is. Ek wonder ook waar die oorspronklike foto’s is wat in die Fakkelloop Gedenkboek gebruik is.

Die Voortrekkermonument beplan om vanjaar die Tagtig jaar vanaf die Hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument in 1938 te vier.  Behalwe moontlike deelname van Die Voortrekkers by daardie geleentheid voel ek dat alle Kommandos in Transvaal sowel as die res van die land aangemoedig moet word om hulle eie Fakkellope plaaslik te organiseer ter ondersteuning en aansluiting van die groot fees in Pretoria.  Ek sê “plaaslik”  want mens besef dat die koste van sulke fakkellope deesdae groot is vanweë vereistes wat owerhede stel as dit op openbare paaie kom.

Voortrekkergroete,

Cicero.

Die geskiedenis van die vlam in die nis

Verfwerk by gebiedskantoor en kommune

Daar word verfwerk benodig by die gebiedskantoor en/of kommune.

Die Gebiedsdagbestuur wil graag ‘n Voortrekker die geleentheid gee om hiermee te help en om die werk te doen.  Indien jy sou belangstel hierin stuur asb ‘n epos aan die gebiedskantoor ([email protected]) waarin jou prys per vierkante meter vir verfwerk aangedui word, teen Woensdag, 17 Januarie 2018.

Belangstellende persone se name / besighede sal op die gebiedskantoor se verskafferslys geplaas word en gekontak word vir ‘n meer volledige kwotasie soos en wanneer nodig.

Vir enige navrae in die verband kontak gerus vir Izelle Ryan by die gebiedskantoor; [email protected] / 012 430 3914

 

 

Fort Klapperkop – 120 jaar

Fort Klapperkop word op 18 Januarie 2018 120 jaar oud. Om hierdie geskiedkundige mylpaal te vier word daar vanaf die 18de tot en met die 21ste Januarie verskeie aktiwiteite by dié fort aangebied:

Op die 18de Januarie om 18:00 word daar ʼn gedenklesing deur prof. A.C. van Vollenhoven aangebied. Koste vir hierdie geleentheid beloop R60 per persoon en sluit die kaas-en-wynfunksie in. Indien jy hierdie geselligheid wil bywoon is dit belangrik om voor die tyd jou bywoning te bevestig by Melissa Lindeque by 071 873 0705 of [email protected].

Op die 19de Januarie is die toegang na die erfenisterrein gratis (heeldag vanaf 08:00 tot 19:00). Die publiek word uitgenooi om laatmiddag ʼn skemerkelkie te kom drink (almal moet hul eie verversings saambring).

Die 20ste Januarie is die hoogtepunt van die feesvieringe wat ʼn vlaghysing deur Die Voortrekkers om 10:00, gedenktoer deur prof. A.C. van Vollenhoven, kanonskoot, heliograafdemonstrasie deur kol. Andy Malan, perderitte en tradisionele speletjies vir die kinders, volksdanse deur verskeie groepe en ʼn vlagstryking deur Die Voortrekkers in. Toegang na die erfenisterrein is die heeldag (08:00 tot 19:00) gratis. Die publiek kan hul kampstoele, peikniekkombers en -mandjie pak: Daar sal beperkte vuurmaakplekke beskikbaar wees vier diegene wat wil braai.

Daar sal deur die loop van die dag ʼn paar stalletjies beskikbaar wees wat snoeperye, inheemse plantjies en handgemaakte items sal verkoop. (Indien jy graag ʼn stalletjie wil oprig om jou produkte te verkoop tydens hierdie geleentheid kontak asseblief vir prof. A.C. van Vollenhoven by 083 291 6104 of [email protected] vir meer inligting en reëlings. Let asseblief daarop dat daar alreeds genoeg kosstalletjies is.)

Op die 21ste Januarie kom die verrigtinge tot ʼn einde met ʼn gedenkingsdiens om 10:00, gedenktoere deur kol. Andy Malan en ʼn lesing oor die Anglo-Boereoorlogposseëls. Toegang na die erfenisterrein is die heeldag (08:00 tot 19:00) gratis. Almal moet asseblief hul kampstoele of piekniekkombers saambring tensy jy gemaklik is op die gras of op jou voete. Daar sal weer perderitte vir kinders aangebied word.

Kom vier hierdie geskiedkundige mylpaal saam met ons gedurende 18de tot 21ste Januarie 2018 by Fort Klapperkop.

Voorlopige program:

Donderdag 18 Januarie 2018
18:00 Lesing deur prof. A.C. van Vollenhoven
Kaas-en-wyn
Vrydag 19 Januarie 2018
18:00 Skemerkelkie (bring eie verversings saam)
Saterdag 20 Januarie 2018
08:00 Hekke maak oop
10:00 Vlaghysing
11:00 Gedenktoere deur prof. A.C. van Vollenhoven
12:00 Kanon word afgevuur
Boomplanting
13:00 Heliograafdemonstrasie
14:00 Volksdanse
15:00 Gedenktoere deur kol. Andy Malan
16:00 Volksdanse
17:00 Vlagstryking
Sondag 21 Januarie 2017
08:00 Hekke maak oop
10:00 Gedenkdiens
11:00 Gedenktoere deur kol. Andy Malan
12:00 Lesing oor Anglo-Boereoorlogposseëls