Nominasies vir AGL Bemarking

Die volgende ses (6) nominasies is ontvang vir AGL Bemarking. Die kandidate se name is alfabeties volgens hulle vanne geplaas. Alle kandidate se besonderhede is gekontroleer en bevestig.

Baie geluk aan al die genomineerdes en sterkte!

Nr. Van Naam Bestuursvlak wie nomineer Curriculum vitae
1. du Preez Riaan Oord Pretoria-Oos Riaan du Preez
2. Habig Carinda Oord Pretoria-Oos Carinda Habig
3. Hitge Jan Oord Transmagalies Jan Hitge
4. Rossouw John Impala Voortrekkers John Rossouw
5. Scholtz Willem Touleier Voortrekkers en Impala Voortrekkers Willem Scholtz
6. van Zyl Gerhard Oord Pretoria-Oos Gerhard van Zyl

Die verkiesing sal via Stembus plaasvind op Donderdag18 Oktober 2018.

Die kieskollege naamlys word tans gesirkuleer vir kontrole. Die kieskollege moet die heledag op die bevestigde selfoonnommer en e-pos adres, soos verskaf, beskikbaar wees.

Die eerste rondte vir stemming op Stembus sal wees vanaf 06:00-10:00 en verdere tydgleuwe vir daaropvolgende stemmings, indien nodige, sal per sms gekommunikeer word..

Die samestelling van die kieskollege is ingevolge Hoofstuk 23 van die Reglemente en bestaan uit:
Die sittende gebiedsdagbestuur; Al die sittende oorddagbesture; Die kommandoleiers van al die voortrekkerkommando’s; Die gebiedstaatmakerdraer; Een (1) gebiedsjeugleier;
Een (1) oordjeugleier, waar van toepassing en die groepleiers van staatmakergroepe, veldkornette van veldkornetskappe en spanoffisiere van spanne los van Voortrekkerkommando’s binne Die Voortrekkers Transvaal.

Geen sekundus en/of afgevaardigde kan namens iemand op die kieskollege stem nie.

 

Transvaal Omsendbrief

Die tyd het aangestap en dit is weer tyd vir Transvaal se nuutste omsendbrief.

Knyp gerus ‘n tydjie af om die September weergawe van die Transvaal omsendbrief te lees. Belangrike inligting word daarin gekommunikeer.

Transvaal Omsendbrief September 2018

Transvaal omsendbrief (2018/01)

Ons gebiedsleier Zandra Machin skryf “Die jaar is goed op dreef, en baie aktiwiteite het reeds suksesvol plaasgevind. Daar word hard beplan aan die April gebiedskampe en ek vertrou almal gaan heerlik saam leer, werk, kuier, speel en vakansie hou!.

Uit een van Stephan Joubert se dagboeke, bespreek hy Romeine 8:31-39 met die tema “Goeie padbouer, stewige pad”. Hierin dui hy die volgende aan: “Dit kos vandag bitter duur om paaie te bou. Snelweë se koste word in miljoene rande per kilometer bereken. Daarom dat die padbouers dit nie regtig kan bekostig om halwe werk te doen nie. Dit moet die eerste keer goed en reg gedoen word.

Lees verder … Transvaal Omsendbrief 2018/01

Transvaal Shavathon

Shavathon 2018

Die Voortrekkers in Transvaal is druk besig met hulle jaarlikse Shavathon gemeenskapsprojekte.

Oord Pretoria-Oos se kommando’s het die afgelope naweek op Saterdag 24 Februarie in vier (4) winkelsentrums hulle verskil gemaak, terwyl die gebiedbestuursvergadering ook deelgeneem het!

Die komende naweek op Saterdag 3 Maart, gaan Polsslag Voortrekkers voort met die Shavathon gemeenskapsprojek by hulle Voortrekkersaal in Gloverlaan. Almal word uitgenooi om te kom deel neem.

Fotoalbum van die afgelope naweek se Shavathon tydens die gebiedbestuursvergadering!

Oord Pretoria-Moot Fakkelloop

Spesiale uitnodiging aan die gebiedsdagbestuur, oorddagbesture, Kommandoleiers, mede-voortrekkers en ouers

U word hartlik uitgenooi na Oord Pretoria-Moot se jaarlikse Fakkelloop en Verootmoedigingsdiens.

Datum: Sondag 25 Februarie 2018

Tyd: 17:30 – 20:00

Plek: NG Kerk Mootvallei (H/v Louis Trichardt en Morgan straat)

Drag: Formele Voortrekkerdrag

Elke persoon verskaf sy eie fakkel. Ouers is welkom om saam te stap.

Uitnodigingsbrief

Voriegroete

Sonja Ahrens
Tel: 012 393 4071
Cel: 082 873 2109

Verwelkomingsbrief

Die jaar het so pas in alle ywer begin en kommando’s, oorde en kampe is klaar druk besig!

Die gebiedsdagbestuur verwelkom almal terug en doen dit in ‘n baie spesiale verwelkomingsbrief aan almal.

Gun jouself ‘n blaaskansie deur die verwelkomingsbrief van die gebiedsdagbestuur te lees.

Gebiedsdagbestuur verwelkomingsbrief