Noordpos GGA

Noordpos Voortrekkers nooi alle Penkoppe, Drawwertjies en Verkenners uit na ons GGA , te Laerskool Stephanus Roos, Antunstraat 273, Sinoville op 4 – 5 Junie 2021. Die naweek is ʼn volwaardige Gebied Goedgekeurde Aktiwiteit (GGA).
Tydens hierdie naweek kan elke Voortrekker hul kennis kom verbreed en die Voortrekkerlewe ten volle geniet!

SLUITINGSDATUM: VRYDAG 21 MEI 2021

Graad Spesialisasie
Graad 1 Selfsorg
Graad 2 Dierewaarneming
Graad 3 Plantwaarneming
Graad 4 Noodhulp
Graad 5 Brandweer
Graad 6 Paraatheid
Graad 7 Seremonies
Graad 8-12 Brandweer of Godsdiens vandag

Skakel vir die aanlyn Inligtingsbrief en inskrywingsvorm:  NOORDPOS GGA AANLYN INSKRYWING

Garsvallei Singkamp (Glaskamp):Mei 2021

Dit is met groot hartseer dat Garsvallei Voortrekkers se dagbestuur hiermee kennis gee van hul besluit om die GLAS-kamp van 2021 te kanselleer.

Garsvallei Glaskamp kansellasiebrief: Mei 2021

Generaal Hertzog GGA: 22 Mei 2021

Kom kuier saam met ons en leer meer van junior Kok, Dierewaarneming, Spoorkennis (B), Gestremdhede (B), Anglo Boere-Oorlog (B), Delwerye (B), Kampkook en Fotografie.

Graad Spesialisasie
1 Junior Kok
2 Dierewaarneming
3 Spoorkennis (B)
4 Gestremdhede (B) of Anglo Boere-Oorlog (B)
5 Delwerye (B
6 en 7 Kampkook
Verkenners Fotografie

SLUITINGSDATUM STRENG voor of op 11 Mei 2021.

 1. Inligtingsbrief 2021
 2. Inskrywingsvorm
 3. Pd saambringlysie
 4. Spesiale Inligting Vir Anglo Boere Oorlog Jnr (B)
 5. Fotografie Inligtingsbrief

Gebiedsjeugraad 2021-2021

Na etlike weke se jeugraadkeuring is Transvaal se gebiedsjeugraad vir 2021-2022 saamgestel. Baie geluk aan:

Marete du Plessis (Oosvaal),
Zuné Beytell (Oosvaal),
Kate Roberts (Noordvaal),
Emma Roberts (Noordvaal),
Ruben Burger (Oosterlijn),
Inge Beetge (Oosterlijn),
Naletta Nagel (Bergenbos), en
Fredrich Rossouw (Bergenbos).

Hierdie agt jeugleiers se pligte sal die volgende insluit:

 • ten minste een spanbounaweek (datum sal nog bevestig word),
 • bywoning van die gebiedsbestuurvergaderings,
 • diens tydens die Voorslagkamp,
 • een gebiedsprojek, en
 • een projek in jou oord.

Ons sien opreg daarna uit om hiérdie jeugleiers die geleentheid te gee om ʼn verskil te maak op hul eie besondere manier en wens ons hulle alle sukses vir die termyn wat voorlê toe!

TANT TIBBIE VISSER VOORTREKKERS GGA

Datum: Vrydag 7 Mei 2021 tot Sondag 9 Mei 2021

Plek: Impala Kompleks (Rooiboslaan 46, Aston Manor, Kempton Park)

Sluitingsdatum: 26 April 2021

Kom kuier saam met ons en leer meer …

Graad Spesialisasie
Graad 1 Padveiligheid
Graad 2 Noodhulp
Graad 3 Fietsry
Graad 4 Ruimtewaarneming
Graad 5 Touwerk
Graad 6 Spoorsny
Graad 7 Voorslag voorbereiding

Uitnodigingsbrief en inskrywing

Saambringlys

Transvaal Omsendbrief Maart 2021

Goeiemiddag,

Die eerste kwartaal het later as gewoonlik begin; en dagboeke word gereeld opgedateer met datums wat aangepas word. Dit is verblydend om te sien hoe ons Groot gaan!! 

Ons gaan Groot met die onthulling van die oorde se nuwe oordwapens.

Ons gaan Groot deur diens te lewer saam met Cansa en Shavathon.

Ons gaan Groot met gebiedskampe wat hard aan die beplan is vir hul April kampe.

Ontvang hiermee Transvaal Voortrekkers se eerste omsendbrief vir 2021. Lees gou hier en kry die nuutste nuus…

Transvaal Omsendbrief Maart 2021

2021 Gebiedsjaarprogram – 10 Maart 2021

2021 Gebiedsjaarpropgram, Gebiedskampe en GGN naweke

Die jaar is behoorlik aan die draf nadat die covid-19 vlak 1 regulasies aangekondig is.

Die gebiedsjaarprogram is weereens gewysig. Ontvang hiermee die nuutste weergawe van die Transvaal gebiedsjaarprogram. Die nuutste weergawe is gedateer 3 Maart 2021.

2021 Transvaal gebiedsjaarprogram (Excell)

2021 Transvaal gebiedsjaarprogram (PDF)

Die volgende gebiedskampe se dokumentasie word saam met hierdie kennisgewing uitgestuur:

PD gebiedskampe

 1. Hoëveld

1.1 Kampbrief Kommandoleier

1.2 Kampbrief

1.3 PD inskrywingsvorm – Vorm A

1.4 Ander inskrywingsvorm – Vorm B

1.5 Opgaafvorm

 1. Jakaranda

2.1 Kampbrief kampeerder

2.2 Kampbrief Kommando

 1. SPDW

3.1 Kampbrief

Verkennergebiedskampe

 1. Lunsklip

 1.1 Kampbrief

 1. Rhuskeeti (Geen dokumentasie is tot op hede ontvang)
 2. Thaba

  3.1 Kampbrief

GGN Naweke

 1. Wapadrand Belofte GGN (16 – 18 April 2021)

    1.1 Wapadrand Belofte GGN inligtingsbrief

Die Voortrekkers Transvaal: Prosedures rakende COVID-19

Hierdie dokument is opgestel om riglyne te bied

 1.  rakende die hantering van COVID-19 en
 2. die uitvoering van die riglyne soos deur die parlement bepaal.

Dit is nodig dat alle Voortrekkerbesture; spanoffisiere, organiseerders van aktiwiteite en kampbesture van Die Voortrekkers Transvaal hulle vergewis van die inhoud van die prosedures en ook handel volgens die riglyne wat deur staatskoerante gepubliseer word.

Hierdie protokoldokument is van toepassing op alle bestuursliggame, Voortrekkerlede en  organiseerders van aktiwiteite binne Die Voortrekkers Transvaal.

Hierdie dokument is ondergeskik aan enige statutêre wetgewing en regulasies wat afgekondig kan word deur die Suid-Afrikaanse regering.

Die Voortrekkers Transvaal: Prosedures rakende COVID-19

Onthulling van die Transvaal se nuwe oordname en oordwapens

Transvaal Voortrekkers skop 2021 af met die bekendstelling van die oorde se wapens.

Geniet die bekendstelling saam met ons by die volgende skakel: https://youtu.be/DH_b7qcrELw

VOORSLAG 2021

2021 bied steeds vir ons uitdagings rakende Voortrekker aktiwiteite en die Voorslagproses. Die saak geniet reeds aandag.

Die beskikbare Voorslaginligting verskyn is op die Nasionale Voortrekker webblad: in die Biblioteek, Penkop-en-Drawwertjie vouer onder PD Voorslag.

U kan ook die skakel volg: https://voortrekkers.co.za/biblioteek/#120-wpfd-pd-voorslag

Ons sal julle inlig sodra die P1-vorm beskikbaar is.

Baie sterkte aan elke spanoffisier met julle voorbereiding!

Anine Wheeler

AGL PDsake