Die Voortrekkers Transvaal : Covid-19 en spanbyeenkomste

Die frustrasie met die Covid-19 inperking en die verbod op spanbyeenkomste en kampe of beperkte bymekaarkom geleenthede is vir die lede van enige groep, veral vir ‘n kultuurorganisasie soos Die Voortrekkers, ondenkbaar en onhoudbaar.

Dit is egter nodig dat die reputasie van Die Voortrekkers beskerm word en dat die veiligheid van alle Voortrekkerlede en hul gesinne deurentyd in aanmerking geneem word.

Die Voortrekkers is ABCD mense en daardeur moet ons as positiewe burgers ons gehoorsaamheid aan die regering en enige regulasies bewys en verantwoordelik deur voorbeeld lei.

Dit is ‘n  realiteit dat daar reeds skole is aan wie toestemming verleen is om weer te open, met dien verstande dat die nodige maatreëls in plek is, wat onder andere insluit die dra van maskers, handhawing van afstand en die gebruik van handreinigingsmiddels. Die huidige infeksie statistiek wek egter groot kommer.

Vlak 3 regulasies soos uitgereik in die staatskoerant op 25 Junie 2020, maak onder andere voorsiening vir die opening van teaters, restaurante, bioskope, museums en biblioteke, nadat daar met die verantwoordelike kabinetminister gekonsulteer is. Volgens die regulasies val Voortrekker aktiwiteite onder kultuuraktiwiteite en dus mag ons nie tans voortgaan daarmee nie.

Gauteng is verder ook die nuwe epi-sentra en die risiko vir die verspreiding van die virus is té groot en daarom kan daar nie toestemming vir die hervatting van spanbyeenkomste en ander voortrekker aktiwiteite verleen word nie.

‘n Covid-taakspan is onder die voorsitterskap van GL Zandra Machin byeengeroep wie op daaglikse basis die situasie sal monitor en gereeld kommentaar en aanbevelings sal maak.

Die gebiedsdagbestuur is van mening dat die posisie in die platteland moontlik radikaal van die stede s’n mag verskil en daarom sal met rolspelers in daardie areas kontak gemaak word om die rampbestuur status te bekom.

Indien toevallige kontak tussen voortrekkerlede plaasvind moet dit geskied met die nodige Covid-19 protokols. Dis belangrik dat almal verstaan dat as gevolg van die risikos en die nasionale rampstatus, Die Voortrekkers se versekering nie enige dekking sal verskaf nie.

Dit is dus raadsaam om  kreatief te wees met E-aktiwiteite; mekaar telefonies te kontak; veilig en gesond te bly.

Spesiale Aanbod: Transvaal Warmbaadjies

Transvaal warmbaadjies is tans beskikbaar teen slegs R180.00 per baadjie by die gebiedskantoor.

Voorwaardes van die aanbod:

  1. Die aanbod is vir die warmbaadjies wat in voorraad is by die gebiedskantoor, die aanbod is dus slegs geldig solank voorraad hou.
  2. Die warmbaadjies is nie omruilbaar nie, maak dus asb. seker dat die korrekte grootte bestel word. Die warmbaadjies kan binne kantoorure gepas word by die gebiedskantoor. Sien hieronder kantoorure soos van toepassing tydens die grendeltydperk.
  3. Geen warmbaadjies sal beskikbaar gestel word sonder bewys van betaling (EFT) of kontant     betaling by die gebiedskantoor nie.

Kontakpersoon – Izelle Ryan: 012 430 3914 / 082 856 2981 of [email protected]

Let asb. op die kantoorure tydens die grendeltydperk: Dinsdae en Donderdae  09:00 – 15:00

Die volgende hoeveelhede en groottes is beskikbaar:

Dames

3 x Klein , 1 x Medium, 1 x Groot, 1 x XG, 2 x 2XG, 2 x 3XG en 2 x 4XG

Mans

1 x Klein, 1 x Medium, 2 x Groot, 1 x 2XG, 2 x 3XG, 1 x 4XG en 3 x 5XG

Transvaal Mei 2020 Omsendbrief

Ons Voortrekkerjaar het afgeskop met groot verwagtinge, min het ons geweet wat vir ons wag. Ons moes aanpas om aktiwiteite vanaf die huis te doen. Vinnig is vergaderings en span aktiwiteite via zoom; skype, Whats-app en ander platvorms gehou. Pret van aktiwiteite word gedeel met foto’s van enkelinge en gesinne. Spanne funksioneer via video interaksies en verskeie e-aktiwiteite. Dankie vir elkeen wat ook op hierdie manier voortrekkers pret en avontuurlik maak! Voortrekkers het gewys dat ons aanpasbaar is!

Ontvang hiermee die nuutste omsendbrief met belangrike inligting vir oud en jonk!

Transvaal Mei 2020 Omsendbrief

Neem asseblief kennis van die volgende skrywes

Nasionale omsendbrief 3 van 2020

SAS2 Omsendbrief (28 April 2020)

SAS2 Hoofsekretarisbrief (2 Mei 2020)

Hou Koers tot ons mekaar weer sien om die kampvuur met die gebed vanuit die Magaliesburgse aandlied

“Hoed my as ek my gaan neerlê, grote God, wat altyd waak.

O, beskerm my deur u Almag as die kwade my gemaak.

O, vergeef my al my sondes, dan lê ek my hofie neer.

Dood of hel sal ek nie vrees nie want U is my Rotssteen, Heer.

Neem my ouers en my vriende in bewaring hierdie nag.

Môre dank ons U vir goedheid, gawe van ‘n nuwe dag.”

 

Presidentsverkenner 2020 vraestel

Beste Kommandodagbestuur

Baie dankie vir julle samewerking om ons PV-kandidate by te staan in hierdie deurmekaar tyd.

Soos reeds deurgegee aan al die PV-kandidate bevestig ek die volgende:

1) Die teoretiese PV-vraestel word op Maandag, 20 April 2020 geskryf. Die vraestel word aanlyn vanuit elke kandidaat se huis geskryf. Oord Pretoria-Noord, Oord Monument en Oord Oosvaal se kandidate begin om 18:00 skryf. Oord Pretoria-Oos se kandidate begin om 18:30 skryf.

2) Die aanlyn eksamen platform is reeds beskikbaar en kandidate word aangemoedig om nou reeds in te teken en seker te maak dat die nodige toegang beskikbaar is. Meer inligting in die aangehegde brief.

PV vraestel ordereëlings

3) Kandidate wat nie die nodige rekenaar en internet toegang by die huis het nie, moet so gou as moontlik met my skakel om alternatiewe reëlings te tref. Moet asseblief nie wag tot Maandagaand nie!

4) Sien aangeheg ‘n volledige lys van al Transvaal se kandidate. Die nodige vergunning is gegee vir kandidate wat ‘n Gebiedskamp of GGA/GGN gemis het as gevolg van die inperking.

PV kandidate naamlys

5) Die PV Prospektus meld dat alle PV-kandidate se lidmaatskap teen 31 Maart 2020 bevestig moes wees. Die Gebiedskantoor is tans besig om dit op te volg en sal direk met die kommando in kontak kom indien daar ‘n probleem is.

6) ‘n WhatsApp groep vir kandidate is gestig en beskikbaar by hierdie skakel: https://chat.whatsapp.com/FVFHmoDrEgN5j110Hzfpt9

Baie dankie vir julle samewerking!

Groete

Jaco van der Walt

AGL Verkennersake

Transvaal gebiedskantoor

Transvaal Voortrekkers se gebiedskantoor se deure het vanmiddag, Donderdag 26 Maart 2020, gesluit ten einde gehoor te gee aan die inperkingstydperk soos afgekondig, maar is nog steeds verbind tot dienslewering. Die gebiedskantoor sal weer open op Maandag 20 April 2020 @ 08:00.

Die kantoorbestuurder, Izelle Ryan, gaan tuis nog steeds alle voortrekker, SAS2 asook kommune navrae per e-pos kan beantwoord. Kontakbesonderhede van Izelle is as volg: 082 856 2981 / [email protected]

Die gebiedsdagbestuur wil weereens alle kampleiers asook die organiseerders van GGA/GGN dae bedank vir hulle samewerking ten einde die belange van almal in ag te neem deur hetsy hulle kampe of aktiwiteite uit te stel óf te kanselleer.

Lunsklip en Thaba se kampdatums het verskuif na Desember 2020. RhusKeeti gaan nie voort met hulle jaarlikse verkennerkamp nie. Noordpos Voortrekkers het op besluit om hulle 2020 GGA te kanselleer.

Die organiseerders en die gebiedsdagbestuur sal weer in April vergader om verdere strategiese besluite te neem ten uitvoer van die gebiedsjaarprogram. Hou gerus die sosiale media dop!

Alle Junie / Julie kampe se bemarking sal eers plaasvind, na afloop van ons vergadering wat DV gehou sal word op 16 April 2020, ten einde die pad vorentoe in oënskou te neem.

Ons sluit af met die gebed: Onse Vader

Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.Amen.

Sterkte en wees veilig!

 

Transvaal Voortrekkers en die Coronavirus

Ontvang hiermee ‘n belangrike omsendbrief met Transvaal Voortrekkers se gebeurlikheidsplan insake voortrekkeraktiwiteite wat geraak word deur die Coronavirus. 

Spesiale omsendbrief: Transvaal Voortrekkers 

Die Voortrekkers se nasionale omsendbrief insake Coronavirus

 

Inhuldiging van bestuurslede

Inhuldiging van oorddagbesture en gebiedstaatmakerraad

Lede van die oorddagbesture en gebiedstaatmakerraad was ingehuldig tydens die Gebiedsbestuursvergadering gehou op Saterdag 22 Februarie 2020.

Oord Monument: OL Chaleen Strydom, AOL Willem Scholtz, AOL Hendri van der Loo en AOL Wessel van der Walt. Afwesig: AOL David Scribante.

Oord Oosvaal: OL Josua du Plessis en AOL Louis Keyser. Afwesig: AOL Ina Gericke en AOL Christine Janse van Rensburg.

Oord Pretoria-Noord: OL Bernard Nelson, AOL Mona du Plessis, AOL Ben Olivier, AOL Erika van Heerden. Afwesig: AOL Elzette de Lange

Oord Pretoria-Oos: OL Kobus van der Merwe, AOL Mauritz Meiring en AOL Carin Coetzer. Afwesig: AOL Anna-Marie Scheepers en AOL Maritza Uys.

Gebiedstaatmakerraad: GSD MJ Gouws, AGSD Charene Agenbach, AGSD Nerina van Wyk en AGSD Peter Smit

Die lede van die gebiedsdagbestuur, oorddagbesture en gebiedstaatmakerraad het gespog in hulle formele drag met die spekbome wat aan elkeen geskenk was deur Polsslag Voortrekkers.

Staatmakers

Oproepbrief en uitnodiging na die vergadering van Gebiedskomitee: Staatmakers 7 Maart 2020
Hiermee word alle lede van die groepbesture van staatmakergroepe in Transvaal, asook enige ander belangstellende persoon opgeroep en genooi na die volgende vergadering van die Gebiedskomitee: Staatmakers. 
Die Gebiedstaatmakerraad van Transvaal het dit goed gedink om die eerste vergadering van 2020 vir die Gebiedskomitee: Staatmakers oop te stel aan enige belangstellende persoon wat graag die vergadering sou wou bywoon as waarnemer.
Oproepbrief

Nominasies vir Adjunkhoofleier Finansies

Dit is met spyt verneem dat AHL Jan van Heerden bedank het.                                                 

Ontvang hiermee HS Corlia Botha se skrywe namens die hoofdagbestuur insake sy bedanking en uitnodiging vir nominasies.                                                                                                       

Bedanking

Die nominasies open op Donderdag 13 Februarie 2020 en sluit op Vrydag 21 Februarie 2020. Die aangehegte nominasievorm en CV moet op 21 Februarie voor 12:00 aan Sinta by [email protected] gestuur word.
Die verkiesing deur die kieskollege vind op 27 Februarie 2020 plaas.       

Nominasievorm

Bemarking

Geagte Kommandoleiers, AKL’s Administrasie en AKL’s Bemarking,

Hiermee net ‘n samevattende e-pos oor die verskeie bemarkings gereedskap wat in die laaste paar weke op verskeie platforms gesirkuleer was, maar dit blyk nie dat dit almal bereik het nie.  Aangeheg aan hierdie epos vind asb.:

  1. PDF afskrif van die “ouer inligting stuk” – daar is nog ongeveer 10,000 van hierdie pamflette beskikbaar en die Gebiedsleier of onderskeie AGL’s wat in die eerskomende paar dae by of Oord vergaderings of die PV/Voorslag opleidingsdag sal wees sal pakke van hierdie pamflette beskikbaar hê vir kommando’s.  (Maak dus seker iemand van jou kommando (of Oord) kry vir jou ‘n pakkie). Andersins kan die pdf uitgedruk word.  Die Korporatiewe Identiteit van hierdie pamflet sal nou vernuwe word sodra al die huidige voorraad uitgegee is.
  2. PDF asook “Whatsapp” afskrifte van die “JUIG” advertensie van Januarie 2020, met blanko areas regs onder vir eie kommando inligting.
  3. “Youtube” skakel na die generiese nuwe bemarkings video wat Laeveld Kommando goedgunstiglik vir ons gemaak het.  Baie dankie Laeveld en Hannelien Somers! Stuur die skakel sommer op alle platforms wat julle gebruik uit asb.  https://youtu.be/QZsmtp-5sRg
  4. ‘n Generiese Afrikaanse “CANSA SHAVATHON” advertensie vir gebruik deur Kommandos om hul individuele Shavethon aksies aan hul plaaslike gemeenskappe te bemark.  Gebruik die wit blok onder vir julle inligting en gaan groot met die “Ons Glo om te dien” tema!  Weereens dankie aan Hannelien Somers vir die ontwerp.

Kuifie en vriende

Dan wil ons alle kommando’s herinner om asb van ons Kuifie; FAF of Arthur die Renoster kostuum pakke gebruik te maak vir bemarkings of kommando aksies.  Soos voorheen gevra is die enigste koste moontlike koerier koste, asook baie foto’s op sosiale media. Ek kan jul verseker die kinders gaan mal om saam met hierdie karakters te dans, pret te hê en foto’s te neem!  Daar is egter so ‘n aanvraag, vir veral Kuifie, dat julle asb dringend moet bespreek!  Om hierdie rede gaan ons vir Transvaal se oorde nog ‘n ekstra Kuifie maak, net om seker te maak jul kanse is beter om ‘n Kuifie in die hande te kry vir die datum waarop julle ‘n aksie saam met hom beplan!  Bespreek Kuifie asseblief by Samantha ([email protected]) of Bianca ([email protected]).  Ons dank aan die FAK wat Kuifie en sy vriende vir ons “administreer”.

ARISS Ruimteprojek

Laastens wil ons graag Die Voortrekkers se “ARISS” projek aan almal bekend stel. ARISS staan vir “Amateur Radio In Space”. Die Voortrekkers is gekies as slegs een van agt skole of jeugorganisasies, ter wêreld, om vanjaar per amateur radio met die ruimtevaarders op die Internasionale Ruimtestasie te praat.  Dit gaan plaasvind tydens die Maart vakansie en die gebiedskamp wat gekies is om die kontak te bewerkstellig is SPDW.  Tien kinders (wat uiteraard goed Engels kan praat) wat die “Ruimtewaarneming” kenteken doen sal gekies word om elkeen ‘n vraag aan die ruimtevaarders per amateur radio te vra. (Ons moes reeds ongeveer 30 vrae aan die sielkundiges by NASA deurstuur sodat hulle die finale 10 vrae kan keur). Die SA Amateur Radio Vereeniging staan ons by om seker te maak alles verloop vlot die dag.  Die finale dag en uur moet nog deur NASA deurgegee word, maar ons vermoed dit sal êrens tussen die 24ste en 27ste Maart wees.  Ons wil hierdie projek egter ‘n nasionale blootstelling vir alle Voortrekkers maak!  Die tegniese kenners is besig om te kyk hoe ons die geleentheid “lewend gaan stroom” via Faceboek of ander sosiale media platforms, sodat ander kampe of Voortrekkers dit kan meemaak.  Verder het ons eie Kuifie besluit hy gaan ook ruimte toe!  Ons is besig om sy ruimte helm en suurstof tenk te maak en hy wil graag vir die 30 dae voor die geleentheid (dus vanaf 24 Februarie) saam met verskeie kommando’s “aftel” en saam met hul interessante ruimtewaarnemings of kommunikasie aksies beleef.  Ons daag dus elke kommando uit om weer fisies saam met Kuifie, (of virtueel met fotos) aan ons aftel deel te neem en ons jul unieke pret aksies te wys.  Laastens gaan ‘n 2020 “Voortrekker/NASA/ARISS” gedenk poskaart ontwerp word wat by die Voriemol beskikbaar sal wees.  Ons wil asseblief vra dat kommando’s hierdie projek ondersteun, sommer ‘n klomp poskaarte aankoop en hul jeuglede vra om agterop vir die ruimtevaarders ‘n briefie te skryf of ‘n prentjie te teken.  Ons hoop om ten minste 1,000 poskaarte aan hulle hoofkantoor by NASA te stuur.  Dink net die verbasing en ongeloof wat hulle gaan ervaar, die dag as hulle terugkeer aarde toe en hul ontvang ‘n possak met 1,000 unieke poskaarte vanaf die Suidpunt van Afrika!  Hou asseblief ons Webblad en sosiale media platforms dop oor die volgende paar weke vir die verskeie reëlings en aksies, veral as die aftel begin en dinge begin “warm en vinnig” raak!

Dis vereers al maar ons hou u op hoogte!