Midstream Spesialisasienaweek

Dit het onder die aandag van die GGA/N Taakgroep van Transvaal Voortrekkers gekom dat Midstream Voortrekkers eerskomende naweek (20 – 22 Mei) ‘n GGA/N wil aanbied. Midstream Voortrekkers kan nie ‘n GGA/N aanbied nie.  Die Taakgroep is nie bewus van ‘n GGA/N wat goedgekeur is vir Midstream nie, en het ook geen aansoekvorm in die verband ontvang nie.  Midstream Voortrekkers is welkom ‘n kentekendag/-naweek aan te bied, maar sal geen GGA/N status vir die geleentheid hê nie.  Dit is ook belangrik dat Voortrekkers wat inskryf vir die geleentheid hiervan sal kennis neem.

Midstream Voortrekkers gaan voort met die kommando se nuwe Spesialisasienaweek en is opgewonde om almal te ontvang. Die inskrywingsdatum is verskuif tot Vrydag 20 Mei 2022 en daar is geen laat inskrywingsfooi tersprake nie.

Inligtingsbrief

Midstream GGN

Liewe Gr. 7 Penkoppe en Drawwertjies, Verkenners en Volwasse Voortrekkerlede,

Hiermee nooi ons julle met groot opgewondenheid uit na ‘n opwindende, SPLINTERNUWE GGA/GGN!!

Hier’s jou kans om jou uitstaande GGN en belofte spesialisasies vir Voorslag, of jou ABC-spesialisasies vir die Presidentsverkennerproses, op ‘n baie interessante en lekker kuier-manier af te handel!

Midstream se GGA/GGN vind plaas van 20-22 Mei 2022 te Midstream College Gym.

Inligtingsbrief

Skryf elektronies in by https://www.cognitoforms.com/MidstreamVoortrekkers1/MidstreamGGAGGN2022

Die volgende spesialisasies / kursusse word aangebied:

Medemens (Graad 7)

Videoredigering (Verkenners)

Wynkennis (Slegs Graad 10 & 11 bo 17)

Noordpos GGN

Beste Penkop / Drawwertjie / Offisier / Ouer

Noordpos Kommando nooi alle Penkoppe, Drawwertjies  en Verkenners uit na ons GGA , te Laerskool Stephanus Roos, Antunstraat 273, Sinoville op 3 – 4 Junie 2022.  Die naweek is ʼn volwaardige Gebied Goedgekeurde Aktiwiteit (GGA).  Tydens hierdie naweek kan elke Voortrekker hul kennis kom verbreed en die Voortrekkerlewe ten volle geniet!

Inligtingsbrief

Die skakel vir inskrywings is https://forms.gle/rb6H39mhtDeZ7bMi8

Inskrywings word slegs per die aanlyn vorm gedoen, GEEN EPOS INSKRYWINGS SAL AANVAAR WORD NIE.

Die sluitingsdatum vir inskrywings is Vrydag 20 Mei 2022.

Swartvlei 2022

Swartvlei word vanjaar weer aangebied op ‘n splinternuwe terrein in die Oos-Kaap: Boknes Voortrekker Kampterrein !!

Kom kamp saam met ons vanaf Sondag 26 Junie 2022 tot en met Saterdag 2 Julie 2022.

Kampbrief

GRAAD SPESIALISASIE

Graad 1

Seepret

Graad 2

See waarneming

Graad 3

See Versamelkuns

Graad 4

Seekennis

Graad 5

See-Dierekennis

Graad 6

Kus-Ekosorg / Staptogte / Riviermondings

Graad 7

Strandbewustheid  / Erfgrond

Generaal Hertzog GGA: 7 Mei 2022

Generaal Hertzog Voortrekkerkommando bied sy gewilde GGA – Spesialisasiedag aan op Saterdag 7 Mei 2022. Kom kuier saam met ons en leer speel-speel!

Inligtingsbrief

Inskrywingsvorm: https://forms.gle/6j6FDPidrH5Ui8yY8

Saambringlysie: Junior Kok

Saambringlysie: Anglo Boereoorlog

Saambringlysie: Manne en vroue uit die Bybel

Saambringlysie: Fotografie

GRAAD SPESIALISASIE

Graad 1

Junior Kok

Graad 2

Dierewaarneming

Graad 3

Spoorkennis

Graad 4

Gestremdhede / Anglo Boere Oorlog

Graad 5

 Junior Godsdiens / Delwerye

Graad 6 / 7

Kampkook

Verkenners

 

Fotografie / Brandweer / Manne en Vroue van die Bybel

 

Rietvallei GGA/GGN

Rietvallei bied ons jaarlikse GGA/GGN Spesialisasie Naweek aan van 6 tot 8 Mei 2022.

Die Volgende PD Spesialisasies word aangebied:                      

 • Graad 1 – Ek Weet (A)
 • Graad 2 – Noodhulp (A)
 • Graad 3 – Paraatheid (A)
 • Graad 4 – Groot Trek (B)
 • Graad 5 – Spanseremonies (B)
 • Graad 6 – Persoonlike Versorging (B)
 • Graad 7 – Voorslag Voorbereiding

Die Volgende Verkenner Spesialisasies word aangebied:

 • Waardes
 • Spyseniering (Graad 10 tot 12 – Slegs 10 plekke)
 • Radiospraak
 • Nutsman
 • Vliegkuns (Graad 10 tot 12 – Slegs 20 plekke)

Uitnodigingsbrief

Inskrywingsvorm

Let asseblief op dat alle inskrywings alreeds die 25ste April 2022 sluit. Daar is slegs beperkte plekke vir sommige van die spesialisasies.

Die verskillende spesialisasies word by die volgende plekke aangebied:

Graad 1 tot 3 is Saterdag 7 Mei by Petrusstraat 741, Rietvalleirand

Graad 4 tot 6 is van Vrydag tot Sondag (GGN) by Petrusstraat 741, Rietvalleirand

Graad 7 is Vrydagaand by Petrusstraat 741, Rietvalleirand en Saterdag by die Nederduitsch Hervormde Kerk Rietvallei in Elarduspark

Waardes is net Saterdag by die Nederduitsch Hervormde Kerk Rietvallei in Elarduspark

Radiospraak is net Saterdag by die Nederduitsch Hervormde Kerk Rietvallei in Elarduspark

Spyseniering word die naweek by Jochemstraat 228 Rietvalleirand aangebied

Nutsman word die naweek by Jochemstraat 228 Rietvalleirand aangebied

Vliegkuns word die naweek van 3 tot 5 Junie by Fly Inn Landgoed tussen Pretoria en Bapsfontein aangebied.

 

 

 

GARSVALLEI SINGKAMP (Glaskamp)

Ons word 10 en kom vier saam met ons fees!   

Datum: 6 – 8 Mei 2022

Kampbrief

Graad Spesialisasie
R en Voorskool

Geen spesialisasie. Daar word rondomtalie speletjies aangebied soos boeresport, springkasteel en ander lekker aktiwiteite.

1 Lekker Sing
2 Taalpret
3 Volkspele
4 Sang
5 Boeresport
6 Seremonies
7 Liedjies ter voorbereiding vir Voorslag
Verkenners Verfbal /  Selfverdediging
Volwassenes

Rondomtalie speletjies soos skyfskiet, hindernisbaan, boeresport, lyndans en vele ander lekker speletjies (Kom wees weer kind en

kom geniet ‘n heerlike kamp saam met jou kind)