PV Afrondingskamp

Die PV eksamen is agter die rug en diegene wie die PV-teoretiese vraestel geslaag het  kwalifiseer om voort te gaan met die PV-proses.Die laaste deel van die proses is om ‘n PV-afrondingskamp by te woon. Vanjaar word daar drie (3) verskillende kampe aangebied om jou besige skedule te akkomodeer.

Jy het dus die keuse om enige een van die drie(3) kampe by te woon om die proses te voltooi.
Inskrywings word deur elkeen van die kampe hanteer.

Die Transvaal PV-afrondingskamp word aangebied as een van drie afrondingskampe wat regoor Suid-Afrika aangebied word. Jy is welkom om enige een van die kampe in Kaapland, Vrystaat of Transvaal by te woon om die PV-proses te voltooi.
PV- sowel as Bobaaskandidate mag die Transvaal PV-afrondingskamp bywoon.
Neem asseblief kennis van die volgende belangrike inligting rakende die Transvaal PV-afrondingskamp:
Wanneer: 3 – 6 Julie 2019
Waar: Afrikaanse Hoër Seunskool, Pretoria.

Lees asseblief die Nasionale PV uitnodigingsbrief asook Transvaal PV afrondingskamp uitnodiging alvorens jy inskryf:

Nasionale PV 2019 kampbrief

Transvaal Presidentsverkenner uitnodigingsbrief

Gebiedsjeugraad 2019-2020

Baie geluk aan die nuwe Gebiedsjeugraad vir die termyn 2019-2020:

Gebiedsjeugraad 2019-2020

Die ontwikkeling van leierskapsvaardighede by ons jeug, is een van die Voortrekkers se grootste prioriteite. Deel hiervan is om hulle verteenwoordiging op elke vlak in die Beweging te gee deur middel van jeugrade. Transvaal Voortrekkers se jeugraad word eerskomende Saterdag gekeur en benoemings hiervoor sluit Woensdag 1 Mei 2019.

Besoek die volgende skakel vir die nodige inligting:
https://transvaal.voortrekkers.co.za/keuring-van-die-transvaalse-gebiedsjeugraad-2019-2020/

Panorama GGN

Dit is vir Oord Panorama aangenaam om u uit te nooi na ons Oordkamp vir 2019.

Die kamp is as ‘n Gebieds Goedgekeurde Aktiwiteit geregistreer by die Transvaalse Gebiedskantoor.

Dit beteken dat hierdie geleentheid vir die graad 4-7 penkop/drawwertjie as ‘n Gebieds Goedgekeurde Naweek sal tel wanneer daar vir Voorslag ingeskryf word.

GraadSpesialisasie
Graad 1Dias
Graad 2Ou Kaap
Graad 3Immigrante
Graad 4Groot Trek
Graad 5Delwerye
Graad 6Paraatheid
Graad 7Afrikanerkind
Graad 8-12 (Verkenners)Kerkjaar
VolwassenesSpanhantering

Datum: Vrydag 12 Julie 2019 17:30 tot Sondag 14 Julie 2019 14:00.

Plek:    Ella Combrinkkampterrein, Witrivier.

Vervoer: Kommando’s/ouers moet self vir vervoer voorsiening maak.

Huisvesting: Daar is huisvesting in die slaaplokale. Almal bring hulle eie beddegoed. 

Hiermee die nodige dokumentasie

Uitnodiging

Inskrywing (word) / Inskrywing (PDF)

Naamlys (word) / Naamlys (PDF)

Saambringlys

Paraatheid toestemming (word) / Paraatheid toestemming (PDF)

Keuring van die Transvaalse Gebiedsjeugraad 2019/2020

Die tyd het aangebreek vir die aanstelling van die Gebiedsjeugraad 2019/2020 en Transvaal Voortrekkers nooi graag alle belangstellendes om in te skryf vir die proses.

Klik hier vir die inligtingsbrief.

Lede van die Gebiedsjeugraad het die volgende pligte:

  1. Om ʼn skakel te wees tussen die jeuglede van Transvaal en die gebiedsbestuur.
  2. Om as spreekbuis van Transvaal se jeuglede op te tree.
  3. Om aktiwiteite te beplan en te organiseer tot voordeel van die jeuglede van Transvaal.
  4. Om effektief te kommunikeer met die kommando- en oordjeugleiers.
  5. Om deel te neem aan besluite wat tot voordeel van die gebied en die Voortrekkers is.

Alle Verkenners moet aan al die bepalings van die grondwet, reglemente en lys van verantwoordelikhede van die Voortrekkers voldoen.

17-19 Mei 2019 Gebiedsjeugraadspanbounaweek
25 Mei 2019 Gebiedsbestuurvergadering
5 Junie 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
6 Julie 2019 Presidentsverkennergala-aand
10 Julie 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
7 Augustus 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
24 Augustus 2019 Gebiedsbestuurvergadering
4 September 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
7 September 2019 Voorslagbemarkingsaksie
2 Oktober 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
26 Oktober 2019 Gebiedsbestuurvergadering
6 November 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
4 Desember 2019 Gebiedsjeugraadvergadering

Verkenners moet in Gr. 11 wees en hulself beskikbaarstel om gereeld vergaderings by te woon. Die volgende datums is verpligtend vir alle lede van die Gebiedsjeugraad:

Verkenners kan die Googlevorm hieronder voltooi om vir hierdie proses in te skryf.

Keuring vind plaas op Saterdag 4 Mei 2019 om 08:00 by Dirkie Uys Voortrekkersentrum, Laerskool Anton van Wouw, Brooklyn. Alle Verkenners moet die keuringsgeleentheid bywoon in aktiewe Voortrekkerdrag. Middagete word voorsien en Verkenners word versoek om hul eie bordesak saam te bring.

Die sperdatum vir inskrywings is Dinsdag 30 April 2019.

Tydens die keuringsgeleentheid word die eerste kortlys van Verkenners om 13:30 aangehondig.

Vir enige navrae ten opsigte van die keuringsgeleentheid kan AGL Jaco van der Walt gekontak word by 072 312 7722 of [email protected].

Oord Limpopo (Kranskop) GGN

Oord Limpopo GGN word aangebied gedurende die naweek: 10-12 Mei 2019.

Kom ervaar die natuur op sy beste terwyl jy besig bly met die dinge wat regtig saak maak.

Alle Graad 1-12’s word uitgenooi om saam met ons te kamp.

Plek: Badseloop NG Jeugkampterrein, Naboomspruit.

Kampbrief

Vorm A – Inskrywingsvorm (Jeuglede en volwassenes) (Word)

Vorm A – Inskrywingsvorm (Jeuglede en volwassenes) (PDF)

Vorm B – Opsomming van getalle

Vorm C – Kursusnaamlys

GRAADSPESIALISASIE
Graad 1Junior Kok
Graad 2Waterveiligheid
Graad 3Fietsry
Graad 4Groot Trek
Graad 5Boeresport
Graad 6Kampkook
Graad 7Erfgrond
Graad 8-12 (Verkenners)Boogskiet

Queenswood GGN

Die QV Speskamp word hierdie jaar vir die sesde keer deur Queenswood Voortrekkers aangebied. Van hierdie jaar af sal dit ‘n Gebiedsgoedgekeurde Naweek (GGA) wees. Kruithoring Kommando bied weereens ondersteuning by hierdie kamp van Legendes.

Graag word elke Penkop/Drawwertjie en Verkenner uitgenooi om in te skryf.

Kampdatum: 10-12 Mei 2019

Plek: Hartbeesfontein Voortrekkerplaas

Sluitingsdatum: 28 April 2019

Kampbrief

Inskrywings skakels open 15 tot 28 April 2019

P/D’s en Verkenners inskrywingskakel – https://forms.gle/hgtbtU1yw4CrJatn7

Volwassenes inskrywingskakel- https://forms.gle/sDEqVabd7BEhmBjC8

Graad Spesialisasies
Graad R/ 1Tuinier en Dias
Graad 2Ou Kaap
Graad 3Spoorkennis
Graad 4Anglo-Boereoorlog
Graad 5Boeresport
Graad 6Kampkook
Graad 7Veldbewustheid
Verkenners ( Graad 8-12)Nutsman

Generaal Hertzog GGN

Kom kuier saam met Generaal Hertzog op 4 Mei 2019 en leer meer by hulle gewilde GGA-dag.

BAIE BELANGRIK! Genl Hertzog moes sy aanbiedingsplek skielik skuif agv onvoorsiene omstandighede; alle spesialisasies wat by Voorpos Laerskool aangebied sou word, word geskuif na Totiusdal Laerskool, in Cunningham Laan tussen Codonia- en Spioenkopstrate.

Datum: 4 Mei 2019

Inligtingsbrief

Inskrywingsvorm

Saambringlysie

Aanbiedingsplekke

Inligting: Anglo Boere-oorlog (ABO) Jnr

Inligting: Fotografie

Inligting: Brandweer

Inligting: Manne en vroue uit die Bybel

GRAADSPESIALISASIES
1Junior Kok
2Dierewaarneming
3Anglo Boere-oorlog (jnr)
4Gestremdhede
5Delwerye / Godsdiens
6Kampkook
8-12 (Verkenners)Fotografie / Manne en vroue uit die Bybel / Brandweer

Oord Goudrand GGN

Kom kuier saam met Oord Goudrand en geniet die naweek saam met ons…

Datum: 17-19 Mei 2019

Sluitingsdatum: 30 April 2019

Inligtingsbrief

Inskrywingsvorm

Saambringlysie

GRAADSPESIALISASIE
1Tuinier
2Kuiertyd VOL
3Fietsry VOL
4Ruimtewaarneming / Omgewingskennis VOL
5Handvaardighede VOL
Onthaal
6Sterrekunde / Paraatheid
7Godsdiens VOL
Verkenners (8-12)Manne en Vroue

Swartvlei


SWARTVLEI 2019 – ELEKTRONIESE INSKRYWINGS IS VANAF DINSDAG 2 APRIL 2019 OOP

SWARTVLEI 2019 – ROER JOU…..

Waar: www.swartvlei.co.za

  • Alle kampers kan nou elektronies inskryf.  Volg net die stappe op die program – reg tot aan die einde.  ‘n Kopie van die Inskrywing sal outomaties gestuur word aan elke persoon na sy/haar inskrywing.
  • AKL administrasie moet asseblief registreer op die inskrywingsblad om te kan sien wie van hulle kommando wel ingeskryf het. Hierdie elektronies opsomming sal dan ook dien as die kommando opsomming.

Aangeheg ook die Kampbriewe wat op Swartvei Webwerf beskikbaar sal wees.

Kampbrief- Admin.

Kampbrief – Offisiere

Kampbrief – Verkenners

Kampbrief – Penkop en Drawwertjies

Indien daar enige navrae is rondom die aanlyn inskrywing of kommando opsomming kontak my gerus.

Annerie Kotze

[email protected]

Annerie Kotze

Swartvlei Admin

Sel:    083 415 2186    

e-pos: [email protected]