Die Voortrekkermonument: Die geskiedenis van die vlam in die nis

Hiermee ‘n pragtige brief tesame met ‘n saamgestelde dokument wat Oom Cicero Rautenbach gestuur het insake die geskiedenis van die vlam in die nis in die Voortrekkermonument:

Na die Gala-aand (2017) het ek belowe dat ek die geskiedenis van die vlam in die nis in die Voortrekkermonument sal stuur. (Die geskiedenis is nie meer algemeen bekend onder Voortrekkers nie).  Dit was ongelukkig ‘n oefening wat langer geneem het as wat ek gedink het dit sou vat.

Soos wat dit gaan het dit ook in ‘n langer dokument ontwikkel as wat ek gedink het dit moet wees, gevolglik het ek nie al die inligting wat beskikbaar is in die dokument opgeneem het nie. Ek vertrou dat u die tyd sal vind om dit ten volle te lees.

Die verwelkoming van Dr. E G Jansen van die Fakkels op 14 Desember 1938 by die voetstuk van die Voortrekkermonument wat in die dokument vervat is, is my motivering hoekom ek so sterk voel dat ‘n foto van elke Dagbestuur van Transvaal Voortrekkers  by die nis geneem word as bevestiging van hulle vereenselwiging met Dr. Jansen se verwelkoming. 

In 1949 het Die Voortrekkers die boekie “Fakkelloop Gedenkboek van Die Voortrekkers 1938”  uitgegee.  Dit was elf jaar na die Fakkelloop en het baie van die persone wat betrokke was by die Fakkelloop nog in lewe en was die gebeure nog redelik vars in hulle geheue.

Ek het die vrymoedigheid geneem om ‘n aantal foto’s uit die boek te lig en onderaan die dokument vir die interessantheid daarvan te voeg. Ongelukkig is die gehalte daarvan nie altyd van die beste nie.

So met die nalees van die inligting besef mens dat van die artefakte wat tydens die twee roetes gebruik is óf verlore gegaan het, óf iewers gebêre en vergeet is. Die is die Seremoniële Fakkel van T O Honiball,  die dokumente van “oorhandiging” en “ontvangs”’ van die Fakkels op Provinsie grense, die medaljes wat die Burgemeester van Johannesburg laat slaan het, die leersakkie en rugsak  uit die Kaap en Natal waarin die stukke vervoer is wat in die Hoeksteen begrawe is. Ek wonder ook waar die oorspronklike foto’s is wat in die Fakkelloop Gedenkboek gebruik is.

Die Voortrekkermonument beplan om vanjaar die Tagtig jaar vanaf die Hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument in 1938 te vier.  Behalwe moontlike deelname van Die Voortrekkers by daardie geleentheid voel ek dat alle Kommandos in Transvaal sowel as die res van die land aangemoedig moet word om hulle eie Fakkellope plaaslik te organiseer ter ondersteuning en aansluiting van die groot fees in Pretoria.  Ek sê “plaaslik”  want mens besef dat die koste van sulke fakkellope deesdae groot is vanweë vereistes wat owerhede stel as dit op openbare paaie kom.

Voortrekkergroete,

Cicero.

Die geskiedenis van die vlam in die nis