Die Voortrekkers – Reglemente

Die Voortrekkers se Reglemente word tans hersien ten einde dit te belyn met die volgende dokumentasie: Kongres 2017, KAN-dokument en Hoofbestuursbesluite.

Kommando-en Oordbesture word uitgenooi deel te neem deur voorstelle en insette te stuur.

Stuur asseblief u voorstelle en insette na AGL Elsa Schnetler: [email protected] / 082 707 2010.