Garsvallei GGA

Datum:  VRYDAG 29 TOT SATERDAG 30 JULIE 2022

Sluitingsdatum:  20 Julie 2022

Graad 1 Padveiligheid

Graad 2 Dierewaarneming

Graad 3 Fietsry

Graad 4 Groot Trek

Graad 5 Handvaardighede

Graad 6 Kampkook

Graad 7 Voorslag Inskerping

Verkenners Selfverdediging / Manne en Vroue uit die Bybel /  Leierskapvaardighede / Paraatheid

Uitnodigingsbrief

Inskrywingsvorm