Garsvallei GGN

Garsvallei Voortrekkers nooi u hartlik uit na hulle jaarlikse kentekendag.

Datum: 27-28 Augustus 2021.

Sluitingsdatum: 20 Augustus 2021.

Inligtingsbrief

Inskrywingsvorm

Graad Spesialisasie
1 Padveiligheid
2 Dierewaarneming
3 Fietsry
4 Anglo Boere oorlog
5 Handvaardighede
6 Kampkook
7 Voorslag inskerping

Verkenners (Graad 8-12)

(Saterdag)

Selfverdediging

of

Paraatheid

Verkenners (Graad 8-12)

(Vrydag en Saterdag)

Manne en Vroue uit die Bybel