Garsvallei Singkamp

Garsvallei Singkamp GGN (2018/06)

Garsvallei Singkamp kampdatum: Vrydag 4 Mei 2018 tot Sondag 6 Mei 2018.

Kom kamp saam en geniet ‘n naweek waar daar gesing, gedans en gespeel word soos net die Voortrekkers kan. Ons leer nuwe liedjies en danse en Voorslagkandidate kry die geleentheid om al hulle Voorslagliedjies in die naweek te leer.

Garsvallei Singkamp -Kampbrief

Garsvallei Singkamp inskrywingsvorm -Kleuters

Garsvallei Singkamp inskrywingsvorm -Jeuglede

Garsvallei Singkamp inskrywingsvorm -Volwasselede

Garsvallei Singkamp inskrywingsvorm – Opsomming

Graad  Spesialisasie
Graad 1 & 2 Lekker Sing / Spele
Graad 3 Volkspele
Graad 4 Sang
Graad 5 Boeresport
Graad 6 en 7 Musiek / Sang
Graad 8 – 12 Sang / Volksdanse
Volwassenes Speletjies / Kitaarspel / Fotografie vir Bemarking