Generaal Hertzog verjaar!

Vanaf 20 Mei 1958 tot Vandag – 60 jaar!!

Generaal Hertzog Voortrekkerkommando in Die Moot was op 20 Mei 2018 alreeds 60 jaar oud!

Die geleentheid is gevier met ‘n groot Verjaardag-ete en Inlywingseremonie op Vrydag 18 Mei 2018 by Laerskool Voorpos.

Die Hoofleier Danie Langner het ‘n spesiale 60 jaar-toekenning aan die huidige Kommandoleier Willem van der Merwe oorhandig saam met Oordleier Mona du Plessis.  Daar is ook spesiale fakkels aangesteek ter erkenning vir diens gelewer, vir die vorige Kommandoleiers:  Nick (JH) Vorster, Wynette Mare, Tom Dreyer, Kobie de Kamper wat waarnemend opgetree het vir ‘n jaar en David van Wyk.

Ses en twintig nuwe kinders is ook as Voortrekkers ingelyf.

Mona du Plessis