Gordon Cunningham

Dit is met groot leedwese dat ons kennis neem van die afsterwe van Gordon Cunningham.

Suikerbos Voortrekkers meld die volgende: ‘n Reuse seder het geval. Hy was baie betrokke in die gemeenskap. Gordon is skielik oorlede op Woensdag 10 April 2019. Hy was een van ons eerste offisiere in Suikerbos Voortrekkers en het vir ‘n hele aantal jare die Uile span gehad. Hy was die Uile span se offisier vanaf 2011 tot 2015.
Gordon Cunningham se gedenkdiens word gehou op Dinsdag 16 April 12:00 vanuit die NG Gemeente Heidelberg (Klipkerk).

Gedenkdiens kennisgewing