Hoëveld PD kamp 2018

Die Voortrekkers: Hoëveld PD kamp 2018

Hoëveld PD Kamp het besluit om vir ‘n gesinspaket ‘n afslag te gee. Die 4de persoon kan teen 50% kom kamp, dus indien ‘n ouer saam kamp is hul koste R225.

Sluitingsdatum is om die hoek, so wikkel met jul inskrywings (8 Maart 2018)

Ons maak die kamp die jaar ‘n gesinskamp want dit val oor Paasnaweek. Die kamp datums is vanaf 29 Maart – 2 April 2018 en dus hoef werkende ouers slegs 1 dag verlof te neem om die kamp ten volle by te woon.

Ons wil graag vir alle ouers, wat nie by ‘n kursus wil diens doen nie en meer wil weet oor Voortrekkers, die Intreekursus aanbied.

Hoëveld Penkop en drawwertjiekampbrief 

Hoëveld 2018 Kommandoleiers Kampbrief

Hoëveld 2018 PD Inskrywing Vorm A

Hoëveld 2018 Ander Inskrywings Vorm B

Hoëveld 2018 Opsommingslyste Vorms C&D:  

Kampsekretaresse:Lelanie van Wyk
084 986 4236
[email protected]

Kampleier: Philip de Kock
082 657 3300
[email protected]