Hou Koers 2018 Jaarblad

Daar is op sosiale media ‘n magdom positiewe hoop stories van Voortrekkers wat ‘n verskil maak. Hierdie is ‘n geleentheid om die groot hoeveelheid diensbare projekte saam te vat en vir ons ‘n oorsig te gee oor die hoopvolle impak wat ons beweging as positiewe burgers in gemeenskappe het.

HL Danie Langner praat in Oktober by ‘n internasionale kongres in België oor die tema van diensbare leierskap in Afrika. By die geleentheid beplan HL Danie Langner om  te fokus op die Voortrekkerjeug se positiewe bydrae in ‘n veelvoud van gemeenskappe, ten midde van al die ander negatiwiteit en bekommernisse.  HL Danie Langner wil graag van die hoopstories en gemeenskapsprojekte as gevallestudies voorhou en verseker die foto’s wys.

Die jaarblad is ook ‘n samevatting wat ons wyer kan gebruik om in die breër gemeenskap te verantwoord wat Voortrekkers doen. Nie net vir ons kinders nie, maar ook in wyer verband.

Graag versoek ons die volgende vir die Hou Koers Jaarblad vir 2018:

1. ‘n Verslag van elke HDB-lid oor hulle werksaamhede/ prestasies in hulle portefeulje van die afgelope jaar. LW nie ‘n motivering stukkie nie. Erkenning moet asb gegee word aan NK’s en persone wat ‘n taak verrig het. Ook foto’s saam stuur asseblief. Nie meer as twee bladsye per portefeulje nie.

2. ‘n Verslag van elke Gebiedsleier oor die werksaamhede/ prestasies/ kampe van elke gebied. Dieselfde riglyne as bo, behalwe gebiede moet asb so 6-8 bladsye wees.

3. Dan soveel as moontlike diensprojekte/ gemeenskapsprojekte van spanne, kommando’s, kampe, oorde. Dit moet nie meer as twee paragrawe wees nie. Kortliks: wie was betrokke; hoekom die projek; wat was die uitkoms en laastens die betrokkenes se belewenis. Foto’s by alles asseblief.

4. LW al die foto’s moet 2MB of groter wees. Verkieslik aksie foto’s, in Voortrekkerdrag met mooi, vriendelike en besige kinders

Persone word herinner die sperdatum is 31 Augustus 2018: Stuur na e-posadres: [email protected]

Die volgende bydraes vir die jaarblad is reeds ontvang. Dankie!
Verslae van HDB
Finansies
Verslae van gebiede:
Namibië
Transvaal
Vrystaat
Kommando’s/ Kampe
1. Kaapland

Wes-Kaap
Kraaifontein
Belville Oom Vossie
Swartland
Paarl
Stellenbosch
Strand
Blanco-Niqua
Stellenbosch Staatmakers

Noord-Kaap
Kathu

Oos-Kaap
Geen

2. Transvaal
Laeveld
Magalieskruin
Wapadrand
Kruithoring
Soetdoring
Tant Tibbie Visser
Sesmylspruit
Queenswood
Genl. Hertzog
Suiderkruis
Baanbreker
Magalieskruin
Jakaranda kamp

3. Vrystaat
Welkom
Voortrekkers Vrystaat – Mara Theron Gemeenskapsprojek
Pres MT Steyn
Parys

4. Natal
Geen

5. Namibië
Geen