Keuring van die Transvaalse Gebiedsjeugraad 2019/2020

Die tyd het aangebreek vir die aanstelling van die Gebiedsjeugraad 2019/2020 en Transvaal Voortrekkers nooi graag alle belangstellendes om in te skryf vir die proses.

Klik hier vir die inligtingsbrief.

Lede van die Gebiedsjeugraad het die volgende pligte:

  1. Om ʼn skakel te wees tussen die jeuglede van Transvaal en die gebiedsbestuur.
  2. Om as spreekbuis van Transvaal se jeuglede op te tree.
  3. Om aktiwiteite te beplan en te organiseer tot voordeel van die jeuglede van Transvaal.
  4. Om effektief te kommunikeer met die kommando- en oordjeugleiers.
  5. Om deel te neem aan besluite wat tot voordeel van die gebied en die Voortrekkers is.

Alle Verkenners moet aan al die bepalings van die grondwet, reglemente en lys van verantwoordelikhede van die Voortrekkers voldoen.

17-19 Mei 2019 Gebiedsjeugraadspanbounaweek
25 Mei 2019 Gebiedsbestuurvergadering
5 Junie 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
6 Julie 2019 Presidentsverkennergala-aand
10 Julie 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
7 Augustus 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
24 Augustus 2019 Gebiedsbestuurvergadering
4 September 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
7 September 2019 Voorslagbemarkingsaksie
2 Oktober 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
26 Oktober 2019 Gebiedsbestuurvergadering
6 November 2019 Gebiedsjeugraadvergadering
4 Desember 2019 Gebiedsjeugraadvergadering

Verkenners moet in Gr. 11 wees en hulself beskikbaarstel om gereeld vergaderings by te woon. Die volgende datums is verpligtend vir alle lede van die Gebiedsjeugraad:

Verkenners kan die Googlevorm hieronder voltooi om vir hierdie proses in te skryf.

Keuring vind plaas op Saterdag 4 Mei 2019 om 08:00 by Dirkie Uys Voortrekkersentrum, Laerskool Anton van Wouw, Brooklyn. Alle Verkenners moet die keuringsgeleentheid bywoon in aktiewe Voortrekkerdrag. Middagete word voorsien en Verkenners word versoek om hul eie bordesak saam te bring.

Die sperdatum vir inskrywings is Dinsdag 30 April 2019.

Tydens die keuringsgeleentheid word die eerste kortlys van Verkenners om 13:30 aangehondig.

Vir enige navrae ten opsigte van die keuringsgeleentheid kan AGL Jaco van der Walt gekontak word by 072 312 7722 of [email protected].