KOMMUNE WOONSTEL OPGRADERING EN HERSTELWERK

Die Voortrekkers Transvaal het ‘n 1 slaapkamer woonstel te Francis Baardstraat wat opknapping benodig.  Die Gebiedsbestuur wil graag ‘n persoon met die nodige vakmanskap en ervaring die geleentheid gee om hierdie werk te verrig.  Indien jy sou belangstel om te kwoteer hiervoor stuur asb ‘n epos met jou kontakbesonderhede aan die gebiedskantoor ([email protected]) teen Maandag, 31 Augustus 2020. 

‘n Terrein vergadering sal gehou word te Francis Baardstr 990, Hatfield op Woensdag 2 September 2020 om 15:00 waar die nodige verwagtinge vir die opknapping deurgegee sal word.  Die nodige COVID-19 protokols sal in plek wees tov bywoning en dus is dit belangrik dat u aandui in u epos of u die vergadering daardie dag sal bywoon.

Vir enige navrae in die verband kontak gerus vir Izelle Ryan by die gebiedskantoor; [email protected] / 012 430 3914 / 082 856 2981