Kreatiwiteitaanlyn kompetisie

Alle Voortrekkers word uitgenooi om deel te neem aan ‘n aanlyn Kreatiwiteitskompetisie.

Pronk-sa in samewerking met die FAK bied aan die Kleilat – Fokus op Afrikaans: Kreatiwiteitskompetisie – ’n aanlyn platform wat daarop gemik is om kreatiwiteit to bevorder op ‘n lekker en prettige manier wat vir almal toeganklik is.

Wie kan deelneem?

Afdelings

Kategorieë

Penkoppe / Drawwertjies Verkenners

Staatmakers / Kommandos

Nuwe Spanlied

Nuwe Spankreet

Nuwe Kommandovaandel/-vlag

Kampvuurlied

Kampvuurstorie

 Inskrywingsgeld
 • Individuele inskrywings: R185.00 per persoon.
 • Span / Kommando / Groep inskrywings: R150.00 plus R40 per individu.
 Hoe werk die kompetisie?
 • Dit is ’n aanlyn kompetisie met verskeie afdelings en kategorieë.
 • Geen beperking word geplaas op die hoeveelheid inskrywings per span
 • Aanlyn inskrywings geskied op die webblad: pronk-sa.co.za
 • Inskrywings word in videoformaat gedoen en per WhatsApp
 • Geen professionele video’s wat in ateljees gemaak is, sal aanvaar word
 • Ons paneel beoordeel die inskrywings en wenners ontvang
 • Ons paneel is bekwaam in hul veld en die beslissing sal finaal
Hoe om deel te neem?
 • Inskrywings word aanlyn gedoen op pronk-sa.co.za
 • Video’s word per WhatsApp
 • Wanneer die deelnemer inskryf, ontvang hy/sy ’n verwysingsnommer wat bevestig dat die inskrywing ontvang
 • Betalings word per EFT
Sluitingsdatum: Alle inskrywings moet teen 5 Augustus 2022 ingehandig wees. GEEN laat inskrywings sal aanvaar word nie.