Motorafdakke

Twee (2) dubbel motorafdakke word benodig vir Transvaal se kommune te Francis Baardstraat, Pretoria.
Die Gebiedsbestuur wil graag ‘n Voortrekker met die nodige vakmanskap die geleentheid gee om hierdie diens te lewer.

Uitnodiging vir tender

Alle belangstellendes word uitgenooi om die gebiedskantoor by [email protected] / 012 430 3914 te kontak

Datum vir afspraak: Voor of op Woensdag 6 Maart 2019 ter besigtiging van die area waar die afdakke benodig word.