Oord Transmagalies Nagmars 2018

Oord Transmagalies bied weer hulle gewilde nagmars aan by Fort Schanskop, want dit is deel van ons Afrikaner erfenis.

Hierdie nagmars is ‘n goeie geleentheid om veral ons jeuglede, paraat te maak hoe om in abnormale omstandighede, nog steeds avontuur te kan beleef.

As Christene gaan ons hul leer hoe om soos in die tyd van Nehemia, die stad te herbou, al moes die volk hulself bewapen met ’n swaard in die een hand en ’n troffel in die ander. Ons gaan ook die jeug op ‘n praktiese manier wys hoe om diensbaar te wees en so ‘n positiewe bydrae in die gemeenskap te bring.

Die nagmars gaan positiewe Burgerskap aanspreek, waar ons die jeuglede gaan inlig hoe om noodplanne op te stel en in noodsituasie op te tree.

Ons het ‘n veiligheidsplan in plek en werk nou saam met Jody Pelser, die voorsitter van die veiligheidstaakspan wat deur die gebied aangestel is, vir dié doeleindes. Jody Pelser sal ook die aand met die nagmars teenwoordig wees.

Datum: 27 Julie 2018

Tyd:       Registrasie vanaf 17:00

Waar:    Die Voortrekker Monument – Fort Schanskop

Koste:    R100.00 per persoon

Wat het jy nodig??

†   Kopflits

†  Ou gemaklike warm klere en vastrap skoene / tekkies

†   R100.00 (wat kos, milo & verrassing insluit)

†   Snoepiegeld

Uitnodigingsbrief

Inskrywingsvorm