Oord Oosvaal

Oorddagbestuur


Baanbreker Voortrekkers


Eben Dönges Voortrekkers


Hoogland Voortrekkers


Impala Voortrekkers


 

JC Calitz Voortrekkers


Klippoortjie Veldkornetskap

 

Kruinsig Voortrekkers


Oord Oosvaal Staatmakers


Saamstaan Voortrekkers


Springs Veldkornetskap Voortrekkers

 

Suiderlig Voortrekkers


Susan Badenhorst Voortrekkers


Tant Tibbie Visser Voortrekkers