Transvaalse Verkenners: Ons sal bouers wees!

Om die eerste Verkennerkoukus van Transvaalse Voortrekkers te vier het die Gebiedsjeugraad 2018/2019 ʼn Apiesdoringboom op Hartbeesfonteinkampterrein geplant. Tydens die seremonie is Doringboompie van Totius voorgedra en ʼn spesiale boodskap van die verkenners voorgelees.

Doringboomie van Totius

Daar het ‘n doringboompie
vlak by die pad gestaan,
waar lange ossespanne
met sware vragte gaan.

En eendag kom daarlangs
‘n ossewa verby,
wat met sy sware wiele
dwars-oor die boompie ry.

“Jy het mos doringstruikie
my anderdag gekrap;
en daarom het my wiele
jou kroontjie plat getrap.”

Die ossewa verdwyn weer
agter ‘n heuweltop,
en langsaam buig die boompie
sy stammetjie weer op.

Sy skoonheid was geskonde;
sy bassies was geskeur;
op een plek was die stammetjie
so amper middeldeur.

Maar tog het daardie boompie
weer stadig reggekom,
want oor sy wonde druppel
die salf van eie gom.

Ook het die loop van jare
die wonde weggewis –
net een plek bly ‘n teken
wat onuitwisbaar is. Die wonde word gesond weer
as jare kom en gaan
maar daardie merk word groter
en groei maar aldeur aan.

Plant bome

Suid-Afrika van vandag is ʼn ongerepte oerwoud waar armoede, hongersnood en swaarkry aan die orde van die dag is en misdaad hoogty vier. Daar is so ʼn groot behoefte aan welsyn in ander gemeenskappe én my eie. Mens kan nie altyd teruggee wat die wêreld weggeneem het nie maar ons kan die mooi terugsit in die wêreld – soos ʼn klein ou doringboompie met al die hoop van die toekoms.

Ons sal die bouers van hoop wees!

Met ons wortels stewig geanker in die geskiedenis van die Afrikaner vier ons, ons verlede om só die goeie vir die toekoms te behou. Monumente is ʼn weerspieëling van ons geskiedenis maar wie sal onthou as daar nie monumente was nie? En waarheen sou ons op pad gewees het as daar nie monumente was nie?

Ons sal bouers van monumente wees!

Ons plant vandag ʼn boompie, maar ons kan nie in sy skadu sit nie. Ons plant vandag ʼn doringboompie – sy skoonheid geskonde maar gehard. Ons plant vandag ʼn boompie, ʼn boompie wat eendag ons nageslag sal bewaar teen die steek van die son. Ons plant vandag ʼn boompie vir ons kinders se kinders wat wag.

Ons sal die bouers van die toekoms wees! Ons, die verkenners van Transvaalse Voortrekkers, sal bouers wees: In ons brand die fakkel van hoop, die verlede en die toekoms. Ons ís die lewende monumente van die Voortrekkers en die Afrikanervolk. Ons is hier om te bou – een boompie op ʼn slag.