Publikasies

Bemarking

2018: Bekendstelling by skole – Riglyne vir Transvaal Januarie 2018 veldtog

Finansies

Subsidie aansoekvorm

Gebiedsjaarprogram

Die Voortrekkers Transvaal 2018 jaarprogram (PDF)

Die Voortrekkers Transvaal 2018 jaarprogram

Gebiedsgoedgekeurde aktiwiteite en -naweke

GGA1 – Riglyne vir Aansoeker
GGA2 – Aansoek vir GGA status
Volwassene terugvoer na GGA (Voorheen GGA3 – 7)
GGA8 – Versoek om spesialisasie ure aan te pas

Kampleiers

Kampleiershandleiding
Kampverslae (Kampleier)
Kampterugvoervorm (Kampeerders) – PDF
Kampterugvoervorm (Kampeerders) – Word

Lidmaatskapvorms

L1 – Jeuglede
L2 – Volwasse lede
Lidmaatskapbrosjure
L8 – Vrywaring ouer/voog
L9 – Vrywaring Volwassene
a) Voorbeeld van Voortsettingsvorm b) Handleiding vir vorm se gebruik

PD-voorslagtoekenning

Voorslag 2018 Liedjies
Prospektus 2018

Presidentsverkennertoekenning

PV vir Melkkoeie

Prospektus
Aanhangsel A
Inskrywingsvorm

Aanhangsel – Portefeulje Rubrieke
Aanhangsel C (01) GR8 – Afrikanerskap Rubriek
Aanhangsel C (02) GR8 – Burgerskap Rubriek
Aanhangsel C (03) GR8 – Christenskap Rubriek
Aanhangsel C (04) GR8 – Voortrekkerwees Rubriek

Aanhangsel C (05) GR9 – Afrikanerskap Rubriek
Aanhangsel C (06) GR9 – Burgerskap Rubriek
Aanhangsel C (07) GR9 – Christenskap Rubriek
Aanhangsel C (08) GR9 – Voortrekkerwees Rubriek

Aanhangsel C (09) GR10 – Afrikanerskap Rubriek
Aanhangsel C (10) GR10 – Burgerskap Rubriek
Aanhangsel C (11) GR10 – Christenskap Rubriek
Aanhangsel C (12) GR10 – Voortrekkerwees Rubriek

Aanhangsel C (13) GR11 – Afrikanerskap Rubriek
Aanhangsel C (14) GR11 – Burgerskap Rubriek
Aanhangsel C (15) GR11 – Christenskap Rubriek
Aanhangsel C (16) GR11 – Voortrekkerwees Rubriek