Renosterprojek groet

Die renosterprojek vir 2018 is besig om ten einde te loop en die kommando’s se belangstelling en betrokkenheid was oorweldigend.

Dit is belangrik dat die gelde nou ingevorder word sodat die projek se volgende fase kan afskop

Alle Kommando’s se samewerking is belangrik sodat die gelde in Transvaal se bankrekening inbetaal kan word.

Sien die kommandobrief asook die rekonsilasievorm vir hierdie doel!

Brief aan kommando’s

Rekonsialisasievorm