SAS en GGA/GGN/Gebiedskampe

SAS-proses

Deel van die Administrasie wat as deel van ‘n GGA/GGN/Gebiedskamp afgehandel moet word is die laai van inskrywings vir jeuglede op SAS.

Die gebeurtenisse sal deur die gebied op SAS geskep word. Spesialisasies sal gelaai word volgens die aansoekvorm wat ontvang is, bevestig asb met die Gebiedskantoor indien daar ‘n verandering in spesialisasies plaasvind.

Doen asseblief 3 weke (21 dae) voor die gebeurtenis aansoek by die Gebiedskantoor vir gebiedsvlak toegang op SAS vir die persoon wat die nodige SAS-werk gaan hanteer. Stuur asb die aansoekvorm vir tydelike gebiedstoegang na [email protected]

Aansoekvorm vir SAS gebiedstoegang

Die volledige naamlyste moet asseblief saam met die ander terugvoer dokumentasie aan die gebiedskantoor gestuur word binne veertien (14) dae na afloop van die gebeurtenis.

Die organiseerders van die gebeurtenis doen slegs die laai van inskrywings, daarna moet die betrokke naamlys aan die Gebiedskantoor deurgestuur word ten einde die goedkeurings af te handel.

Dit word voorgestel dat die organiseerder ‘n persoon taak met die rol om die nodige laaiwerk tydens die gebeurtenis af te handel ten einde enige uitdagings hiermee na afloop van die gebeurtenis te vermy.

Die naamlyste moet asseblief in Excell-formaat wees en die volgende inligting bevat: Spesialisasie, Lidnommer, Van, Naam en Kommando.

Enige navrae kan gerig word aan: Die Kantoorbestuurder, Izelle Ryan, (Tel 012 430 3914 / 082 856 2981 / [email protected])