SAS opleiding

SAS opleiding

Dis weer tyd om meer van SAS te leer!

Ons hanteer weer alle SAS vraagstukke op kommando, oord en gebiedsvlak.

Wanneer: Saterdag 5 Mei 2018
Waar: Die Voortrekkers Transvaal se Gebiedskantoor te 990 Francis Baardstraat, Pretoria.
Tyd: 09h00-14h00
Saambringlysie: Eie skootrekenaar en ‘n bordjie eetgoed.
Ons het Wi-Fi toegang!

Bevestig asb julle teenwoordigheid voor óf op Donderdag 3 Mei 2018 aan Elsa Schnetler

(082 707 2010 / [email protected])