Seejol

Seejol 2022

Inskrywings sluit eerskomende Dinsdag!

Daar is net nog enkele plekke beskikbaar. [Busse byna vol.]

Selfbehoud, en Branderry ongelukkig reeds vol.

Datums: 24 Junie – 3 Julie – 8 heerlike dae by die see!

Kampgelde: R2800, wat alles, ook vervoer, insluit.

Inskrywings geskied elektronies vanaf ons webblad: http://www.seejol.voortrekkers.org.za