Staatmakers

Na aanleiding van ‘n paar versoeke/voorstelle dat die Staatmakerwapen moet verander en in opdrag van die hoofbestuur van Die Voortrekkers, het die nasionale staatmakerraad (NSR) dit goedgedink om hierdie meningsopname saam te stel om sodoende ‘n verteenwoordigende aanbeveling te kan rig aan die hoofbestuur van Die Voortrekkers.

Alle Staatmakers word versoek om asseblief die meningsopname te voltooi. Kommando’s se samewerking word gevra om ons te help om die meningsopname na alle Staatmakers te versprei. Nie-Staatmakers is ook welkom om die vraelys te voltooi.

Die meningsopname sal sluit op Woensdag, 14 April 2021 om 20:00.

https://forms.gle/GQ8xWKAc2P3Nrrj47