Staatmakers

Oproepbrief en uitnodiging na die vergadering van Gebiedskomitee: Staatmakers 7 Maart 2020
Hiermee word alle lede van die groepbesture van staatmakergroepe in Transvaal, asook enige ander belangstellende persoon opgeroep en genooi na die volgende vergadering van die Gebiedskomitee: Staatmakers. 
Die Gebiedstaatmakerraad van Transvaal het dit goed gedink om die eerste vergadering van 2020 vir die Gebiedskomitee: Staatmakers oop te stel aan enige belangstellende persoon wat graag die vergadering sou wou bywoon as waarnemer.
Oproepbrief