Suiderkruis GGA

Suiderkruis GGA

Suiderkruis Voortrekkerkommando se GGA naweek is om die draai

Almal word hartlik uitgenooi na hulle GGA Dag by Laerskool Skuilkrans, Murrayfield.

Datum: Vrydag 2 Maart En Saterdag 3 Maart 2018

Sluitingsdatum: Inskrywings word op SAS (www.houkoers.co.za) gedoen, en word bevestig per inskrywingsvorm.

Uitnodigingsbrief

Inskrywingsvorm

Graad  Spesialisasie
Graad 1 Tuinier
Graad 2 Dierewaarneming
Graad 3 Handwerk
Graad 4 Groepspele
Graad 5 Brandweer
Graad 6 en 7 Persoonlike Versorging (Slegs Drawwertjies)
Graad 6 en 7 Paraatheid

Gedenkwaardighede

Graad 8 – 12 Kerkjaar

Afrikanertradisies

Boogskiet