Sunitha Swanepoel Navorsing

Die Voortrekkers is genader met versoek om toestemming te verneem vir ‘n universiteitsnavorsingsprojek. Die nodige toestemming is verkry en ek het alle aspekte van die projek ondersoek is en oortuig dat daar is geen risiko is nie want daar word behoorlike ag geslaan aan al die vereistes van die POPI-wetgewing, alle inligting is anoniem en ouers moet ook toestemming verleen vir enige deelname. Die deelname is vrywillig wat op enige stadium gestaak kan word. Dankie aan al die oorde wie hulle ondersteuning beloof het.

Ontmoet die narvorser, Sunitha Swanepoel, wie ons ondersteun:

My naam in Sunitha Swanepoel en ek is tans besig om my Meesters in Kliniese Sielkunde aan die Universiteit van KwaZulu-Natal te voltooi en werk by King Dinizulu Hospitaal Kompleks in Durban as deel van my Internskap.  As deel van my kursus doen ek Photovoice navorsing oor die persepsies en ervarings van manlikheid onder tiener Afrikaanse seuns.  Enige seuns tussen die ouderdom van 13-18 is vry om aan die studie deel te neem.  Alle deelnemers moet hulle eie data hê om via Zoom aan die studie deel te neem.

Volg asseblief die Google Slides link en lees meer oor Photovoice en my studie.  As u as ouer/voog dan toestemming gee dat u kind aan my studie mag deelneem volg asseblief die Google Forms link en voltooi die toestemmings form.  Daarna sal ek u e-pos met verdere inligting oor u seun se deelname aan die studie.  Alle Google Forms is beskerm met ‘n wagwoord waartoe net ek en my studieleiers toegang het.  Vir enige vrae kontak my graag op 0724401526.

Baie dankie vir al u hulp, ek waardeer dit opreg.

 Hieronder is die “links” vir die Google Form wat ouers en voogde kan voltooi om toestemming te gee dat hul seuns aan die studie kan deelneem sowel as die Google Slides voorlegging wat meer inligting oor my studie weergee.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvqC_eba8kOE5s6Lt78vHvXjBZ0fqi2_72BDUJleRJ4aa2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/1K1tibODK3TsOZbJN32sEbIBYZfuTieLbDWc_YE6k-f4/edit?usp=sharing

Die Google Forms gaan ouers en voogde se e-pos adresse na my stuur.   As ouers en voogde toestemming gee sal ek dan n e-pos aan hulle stuur met n Google Forms toestemming form wat die seuns ook kan voltooi om hul eie toestemming te gee om aan die studie deel te neem. Hierdie form sal die seuns se e-pos adresse opneem sodat ek die Zoom link vir hulle kan e-pos om aan die fokus groep bespreking deel te neem.

Al die Google Forms is beskerm met ‘n wagwoord waartoe net ek en my studie leiers toegang het en so is die ouers, voogde, en seuns se e-pos addresse dus beskerm.
Geen verdere persoonlike inligting sal opgeneem word nie.  In die opskryf van resultate sal alle seuns na verwys word as deelnemer 1, deelnemer 2, ens.
Die Zoom fokus groep bespreking sal opgeneem word om getranskribeer te word en sal ook met ‘n wagwoord besperk word waartoe net ek en my studie leiers toegang het.


Enige navrae kan gerig word aan HS Corlia Botha (082 550 2071 / [email protected] of myself: GS Elsa Schnetler (082 707 2010 /  [email protected] )