Impala GGA/GGN

Impala se gewilde GGN word eersdaags aangebied.

Uitnodigingsbrief

Saambringlysie

Opgaafvorm

Datum: 26-28 Julie 2019

Plek: Impala Kultuurkasteel, Kempton park

Kontakpersoon: Christine Janse van Rensburg ([email protected])

GRAAD SPESIALISASIE
Graad R Lesaanbieding (Boeresport)
Graad 1 Kind van Jesus
Graad 2 Kuiertyd
Graad 3 Godsdiens Oranje
Graad 4 Gestremdhede
Graad 5 Godsdiens Groen
Graad 6 Persoonlike Versorging
Graad 7 Godsdiens Blou
Graad 8-12 Paraatheid
Waardes

Panorama GGN

Dit is vir Oord Panorama aangenaam om u uit te nooi na ons Oordkamp vir 2019.

Die kamp is as ‘n Gebieds Goedgekeurde Aktiwiteit geregistreer by die Transvaalse Gebiedskantoor.

Dit beteken dat hierdie geleentheid vir die graad 4-7 penkop/drawwertjie as ‘n Gebieds Goedgekeurde Naweek sal tel wanneer daar vir Voorslag ingeskryf word.

Tydperk: Vrydag 12 Julie 2019 17:30 tot Sondag 14 Julie 2019 14:00.

Plek: Ella Combrinkkampterrein, Witrivier.

Vervoer: Kommando’s/ouers moet self vir vervoer voorsiening maak.

Huisvesting: Daar is huisvesting in die slaaplokale. Almal bring hulle eie beddegoed.

Graad Spesialisasie
Graad 1 Dias
Graad 2 Ou Kaap
Graad 3 Immigrante
Graad 4 Groot Trek
Graad 5 Delwerye
Graad 6 Paraatheid
Graad 7 Afrikanerkind
Graad 8-12 (Verkenners) Kerkjaar
Volwassenes Spanhantering

Hiermee die nodige dokumentasie

Uitnodiging

Inskrywing (word) / Inskrywing (PDF)

Naamlys (word) / Naamlys (PDF)

Saambringlys

Paraatheid toestemming (word) / Paraatheid toestemming (PDF)

 

Swartvlei

SWARTVLEI 2019 – ROER JOU…..

SWARTVLEI 2019 – ELEKTRONIESE INSKRYWINGS IS VANAF DINSDAG 2 APRIL 2019 OOP

Kampdatum: 16 Junie tot 22 Junie 2019
Plek: Swartvlei-meer, Sedgefield (tussen George en Knysna)
Vervoer: Busvervoer vertrek Saterdag 15 Junie om 14H00 en keer terug Sondag 23 Junie om 10h00.

Waar: www.swartvlei.co.za

  • Alle kampers kan nou elektronies inskryf.  Volg net die stappe op die program – reg tot aan die einde.  ‘n Kopie van die Inskrywing sal outomaties gestuur word aan elke persoon na sy/haar inskrywing.
  • AKL administrasie moet asseblief registreer op die inskrywingsblad om te kan sien wie van hulle kommando wel ingeskryf het. Hierdie elektronies opsomming sal dan ook dien as die kommando opsomming.
GRAAD SPESIALISASIES
1 See-Pret
2 See-Waarnneming
3 See-Versamelkuns
4 See-kennis
5 See-Dierekennis
6 Kus-Ekosorg / Staptogte / Rivermondings
7 Waterbewaustheid / Afrikanerkind Belofte / Strandbewustheid

Aangeheg ook die Kampbriewe wat op Swartvei Webwerf beskikbaar sal wees.

Kampbrief- Admin.

Kampbrief – Offisiere

Kampbrief – Verkenners

Kampbrief – Penkop en Drawwertjie

Indien daar enige navrae is rondom die aanlyn inskrywing of kommando opsomming kontak my gerus.

Annerie Kotze: [email protected] 

083 415 2186    / [email protected]

Noordpos GGA

Noordpos se GGA dag word aangebied vanaf Vrydag 24 Mei 2019 tot Saterdag 25 Mei 2019.

Sluitingsdatum: Vrydag 10 Mei 2019

Hiermee die uitnodigingsbrief en inskrywingsvorms.

Uitnodigingsbrief  (Kliek op blou skakel)

Inskrywingsvorms (Kliek op blou skakel)

Kommando opsommingsvorm (Kliek op blou skakel)

Graad Spesialisasie
Graad 1 Selfsorg
Graad 2 Dierewaarneming
Graad 3 Plantwaarneming
Graad 4 Noodhulp
Graad 5 Spanseremonies
Graad 6 Paraatheid Jnr.
Graad 7 Seremonies
Verkenners Boogskiet (Maks 15)

Tradisionele Spele

Verkeersveiligheid

 

Oord Goudrand GGN

Kom kuier saam met Oord Goudrand en geniet die naweek saam met ons…

Datum: 17-19 Mei 2019

Sluitingsdatum: 30 April 2019

Inligtingsbrief

Inskrywingsvorm

Saambringlysie

GRAAD SPESIALISASIE
1 Tuinier
2 Kuiertyd VOL
3 Fietsry VOL
4 Ruimtewaarneming VOL / Omgewingskennis VOL
5 Handvaardighede VOL / Onthaal
6 Sterrekunde / Paraatheid
7 Godsdiens VOL
Verkenners (8-12) Manne en Vroue

Queenswood GGN

SPESKAMP 2019 INLIGTING

Dit is weer tyd vir Queenswood se Speskamp!

Kampdatums: 10 tot 12 Mei 2019.

Plek: Hartbeesfontein Voortrekkerplaas.

Sluitingsdatum: 28 April 2019

Kampbrief

Kamp inskrywings sal einde Maart 2019 Elektronies gedoen word – “Link” sal deurgestuur word.
Gelde word direk by QV se rekening inbetaal en dan oorbetaal na die terrein.
PD’s slaap in die lokale, terwyl die Verkenners hulle eie tente moet saambring.

Verkenners is ook op hulle eie program en slegs etenstye word gedeel.
Verkenners op rotasie basis maw elke 4 jaar word die kursus herhaal.

GRAAD SPESIALSASIE
Graad R & 1 Tuinier (A) + Dias (B)
Graad 2 Ou Kaap (B)
Graad 3 Spoorkennis (B) – Max 30 Kinders
Graad 4 Anglo boere Oorlog (B) – Max 40 Kinders
Graad 5 Boeresport (B)
Graad 6 Kampkook (B) – Max 30 Kinders
Graad 7 Veldbewustheid (C) – Max 20 Kinders
Graad 8-12 (Verkenners) Nutsman

Rietvallei GGN

Dit is weer tyd vir Rietvallei se jaarlikse gewilde GGA/GGN naweek.

Datum: 10-12 Mei 2019

Sluitingsdatum: 26 April 2019

Hiermee die nodige dokumente vir die spesialisasienaweek.

  1. Inligtingsdokument 
  2. Inskrywingsvorm
  3. Vrywaringsvorm vir Vliegkuns
  4. Skakel na Google Form  https://goo.gl/forms/D0LvjCGfVufpz20J2

 

GRAAD SPESIALISASIE
1 Ek Weet
2 Noodhulp
3 Paraatheid Jnr
4 Groot Trek
5 Spanseremonies
6 Persoonlike Versorging
7 Voorbereiding – Voorslag
Verkenners Vliegkuns
Spysenier
Waardes
Nutsman

Oord Limpopo GGN (Kranskop)

Oord Limpopo GGN word aangebied gedurende die naweek: 10-12 Mei 2019.

Datum: 10-12 Mei 2019

Sluitingsdatum: 23 April 2019

Kampbrief

Vorm A – Inskrywingsvorm (Jeuglede en volwassenes)

Vorm B – Opsomming van getalle

Vorm C – Kursusnaamlys

GRAAD SPESIALISASIES
Graad 1 Junior kok
Graad 2 Fietsry
Graad 3 Groot Trek
Graad 4 Boeresport
Graad 5 Kampkook
Graad 6 Waterveiligheid
Graad 8-12 (Verkenners) Booogskiet

Generaal Hertzog GGA

Dis weer tyd vir Generaal Hertzog se gewilde kentekendag.

BAIE BELANGRIK!  Genl Hertzog moes sy aanbiedingsplek skielik skuif agv onvoorsiene omstandighede;  alle spesialisasies wat by Voorpos Laerskool aangebied sou word, word geskuif na Totiusdal Laerskool, in Cunningham Laan tussen Codonia-  en Spioenkopstrate.

Datum: 4 Mei 2019

Sluitingsdatum: 25 April 2019

Inligtingsbrief

Inskrywingsvorm

PD Saambringlysie

Aanbiedingsplekke en tye

ABO Junior Inligting 

Verkenners: Fotografie inligtingsbrief

Verkenners: Brandweer Inligtingsbrief

Verkenners: Manne en Vroue Inligtingsbrief

Inskrywings by Janice  083 300 8960 [email protected]

Ander navrae Mona    072 5622 985 [email protected]

Graad Spesialisasie
1 Junior Kok
2 Dierewaarneming
3 Spoorkennis
4 Anglo-Boereoorlog / Gestremdhede
5 Volkskennis – Delwerye / Godsdiens
6 Kampkook
Verkenners Fotografie

Brandweer VOL

Manne en vroue uit die Bybel

Garsvallei Singkamp GGN

GGN 2019/07

Garsvallei se Singkamp se kampdatums: Vrydag 26 April 2019 tot Sondag 28 April 2019.

Naweek waar daar gesing, gedans en gespeel word soos net die Voortrekkers kan. Ons leer nuwe liedjies en danse en Voorslagkandidate kry die geleentheid om al hulle Voorslagliedjies in die naweek te leer.

Garsvallei Singkamp – Inligtingsbrief 

Vorm A Inskrywingsvorm – Jeuglede

Vorm B Inskrywingsvorm – Volwasselede

Vorm C Inskrywingsvorm – Kleuters 

Vorm D Opsomming 

Graad  Spesialisasie
Graad 1 & 2 Lekker Sing
Graad 2 Spele
Graad 3 Volkspele
Graad 4 Sang
Graad 5 Boeresport
Graad 6 Musiek en Sang
Graad 8 – 12 Verkenner Sang en Kampvuur konsert

Volksdanse

Volwassenes Sang en Spele (offisier kursus)

Fotografie vir Bemarkings Doeleindes

Rontomtalie speletjies soos skyfskiet, hindernisbaan, boeresport,
lyndans en vele ander lekker speletjies (Kom wees weer kind en kom geniet ‘n heerlike kamp saam met jou kind)