Transvaal: 2021 Gebiedsjaarprogram,GGA/GGN opsomming en ander dokumentasie

2021 wink en ons moet alles begin in orde kry vir die jaar wat net om die draai is …

Hiermee die skakel vir die 2020 kommandojaarverslae dokument wat voltooi en voor of op 22 Januarie 2021 ingehandig moet word: https://transvaal.voortrekkers.co.za/kommandojaarverslag/ (Die dokument is op die Transvaal webblad onder dokumente en in die Administrasie vouer op die nutsbalk)

Die 2021 gebiedsjaarprogram moes wysig as gevolg van twee(2) GGA/GGN dae wat verander het:

  1. Oord Bergenbos: Generaal Hertzog GGA word nou net op 22 Mei 2021 aangebied
  2. Oord Oosterlijn: Rietvallei se fietsry kaskenades moes verskuif, as gevolg van die Feesjaarvieringe, vanaf 11 September na 28 Augustus 2021.

Ontvang dus hiermee die volgende dokumentasie vir julle inligting:

  1. Transvaal 2021 gebiedsjaarprogram (pdf formaat) en Transvaal 2021 gebiedsjaarpropgram (Excell) ssoos op 9 Desember 2021  (Sorg dat jy asb. die nuutste weergawe gebruik)
  2. 2021 GGA/GGN Spesialisasie opsomming
  3. Die Voortrekkers Nasionaal 2021 jaarprogram