Transvaal 2021 Voorslagkamp

Ons gaan vanjaar kamp maar moes as gevolg van die huidige Covid-19 regulasies ons kampdatum verskuif na die naweek van 22-24 Oktober 2021.

Hou die spasie dop, want alle reëlings sal so gou as moontlik verskaf word.

Dankie vir julle ondersteuning én wees veilig én wees verseker van ons wil om te wil kamp!

Baie sterkte met die laaste voorbereidings vir die voorslagkamp.

Enige navrae kan gerig word aan die gebiedskantoor by [email protected]