Transvaal 2022 Voorslagkampdatum

Neem asseblief kennis van Transvaal se Voorslagkamp datum wat sal wees: 16-18 September 2022.

Plek: Hartebeesfontein Voortrekkerplaas.

Neem asseblief kennis dat daar slegs een (1) voorslagkamp aangebied sal word in Transvaal.

Die ander Voortrekker gebiede (Vrystaat, Kaapland en Namibië)  se datums sal ook deurgegee word vir die kommandos se beplanning, sou Graad 7 jeuglede in daardie gebiede ‘n Voorslagkamp wil bywoon.

Enige navrae insake die Transvaal Voorslagkamp kan gestuur word na AGL PD sake, Anine Wheeler ([email protected] / 082 459 7157).

Anine Wheeler

AGL PD Sake

Transvaal Voortrekkers