Transvaal gebiedskantoor

Transvaal Voortrekkers se gebiedskantoor se deure het vanmiddag, Donderdag 26 Maart 2020, gesluit ten einde gehoor te gee aan die inperkingstydperk soos afgekondig, maar is nog steeds verbind tot dienslewering. Die gebiedskantoor sal weer open op Maandag 20 April 2020 @ 08:00.

Die kantoorbestuurder, Izelle Ryan, gaan tuis nog steeds alle voortrekker, SAS2 asook kommune navrae per e-pos kan beantwoord. Kontakbesonderhede van Izelle is as volg: 082 856 2981 / [email protected]

Die gebiedsdagbestuur wil weereens alle kampleiers asook die organiseerders van GGA/GGN dae bedank vir hulle samewerking ten einde die belange van almal in ag te neem deur hetsy hulle kampe of aktiwiteite uit te stel óf te kanselleer.

Lunsklip en Thaba se kampdatums het verskuif na Desember 2020. RhusKeeti gaan nie voort met hulle jaarlikse verkennerkamp nie. Noordpos Voortrekkers het op besluit om hulle 2020 GGA te kanselleer.

Die organiseerders en die gebiedsdagbestuur sal weer in April vergader om verdere strategiese besluite te neem ten uitvoer van die gebiedsjaarprogram. Hou gerus die sosiale media dop!

Alle Junie / Julie kampe se bemarking sal eers plaasvind, na afloop van ons vergadering wat DV gehou sal word op 16 April 2020, ten einde die pad vorentoe in oënskou te neem.

Ons sluit af met die gebed: Onse Vader

Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.Amen.

Sterkte en wees veilig!