Transvaal omsendbrief en gebiedskantoorsluiting

Die Desembervakansie wink en die voortrekkerjaar is stadig maar seker besig om tot ‘n einde te kom. Transvaal dagbestuur groet 2018 met die laaste omsendbrief vir 2018.

Transvaal omsendbrief – November 2018

Neem asseblief kennis dat die gebiedskantoor op Donderdag 29 November en Vrydag 30 November 2018 om 08:30 sal open en sal sluit om 15:00.

Die gebiedskantoor sluit vir die Desembervakansie op Woensdag 12 Desember 2018 en heropen op Maandag 7 Januarie 2019.