Transvaal projekvoorstel uitnodiging

Die Voortrekkers: Transvaal rig ‘n uitnodiging aan belangstellendes om ‘n projekvoorstel in te dien by die gebiedskantoor van Transvaal Voortrekkers. Die oogmerk van hierdie versoek is om Die Voortrekkers:Transvaal instaat te stel om die gemelde grond tot voordeel van Die Voortrekkers in sy gebied te ontwikkel tot ‘n kultuurbate, ter bereiking van die doelwitte en doeleindes van die beweging.

Sluitingsdatum: Vrydag 23 Augustus 2019 @12:00

Projekvoorstel uitnodiging