TRANSVAAL SE GEBIEDSJEUGRAAD 2018/2019

OPROEP OM BENOEMINGS VIR TRANSVAAL SE GEBIEDSJEUGRAAD 2018/2019

Die tyd het aangebreek vir die aanstelling van die gebiedsjeugraad vir die termyn van 2018 tot 2019.

Oproepbrief vir nominasies.

Lede van die gebiedsjeugraad het die volgende pligte:

  1. Om op te tree as die verkenners se verteenwoordigers op die gebiedsbestuur en insette tydens gebiedsbestuursvergaderings te lewer.
  1. Om op te tree as die skakel tussen die verkenners en die gebiedsbestuur en derhalwe verantwoordelikheid neem vir die kommunikasie met oord- en kommandojeugrade.
  1. Om aktiwiteite te beplan, organiseer en aan te bied met die ondersteuning van die Gebiedskomitee Verkenners.

Transvaal Voortrekkers nooi graag alle kamp- en kommandobesture om kandidate te benoem deur hulle te versoek om die Googlevorm aanlyn te voltooi by: https://goo.gl/forms/BCFdy2h73QqaUX9t2.

Genomineerde verkenners het tot en met Dinsdag 1 Mei 2018 om hiérdie vorm te voltooi.

Verder word daar aanbeveel dat slegs verkenners wat tans in Gr. 11 is benoem word vir die gebiedsjeugraad.

Verkenners wat benoem is sal op Woensdag 2 Mei 2018 voor 12:00 ʼn opdrag per e-pos ontvang. Indien sodanige opdrag teen hiérdie tyd nie ontvang is nie, moet die benoemde verkenner dadelik met die Adjunkgebiedsleier Verkenners in verbinding tree.

Keuring vind plaas op Saterdag 5 Mei 2018 vanaf 08:00 tot 16:30 by die Dirkie Uys Voortrekkersentrum, Laerskool Anton van Wouw, Brooklyn. Alle benoemde verkenners móét hierdie keuring bywoon. Die drag vir hierdie keuring is slegs aktiewe Voortrekkerdrag soos voorgeskryf in Hoofstuk 26 van die Reglemente.

Indien daar enige onduidelik of navrae is, kontak gerus die Adjunkgebiedsleier Verkenners.

Vriendelike groete

Jaco van der Walt

Adjunkgebiedsleier Verkenners

Kontaknommer: 072 312 7722

E-posadres: [email protected]