Transvaal Staatmakers meningsopname

Die Staatmakers van Transvaal het in opdrag van die Gebiedsbestuur van Transvaal ‘n taakspan saamgestel om kwessies rakende staatmakers te ondersoek. Pertinente sake is na die taakspan verwys vir ondersoek.
Aangesien die uitkoms van hierdie ondersoek Staatmakers en Voortrekkers buite die taakspan en Gebiedsbestuur kan beïnvloed is dit van uiterste belang dat hierdie mense se insette verkry en in ag geneem word. Na verskeie besprekingssesssies en vergaderings is dit nou tyd om hierdie insette te versamel. Hierdie insette sal in Augustus aan die Gebiedsbestuur voorgelê word vir bespreking en moontlike besluitneming.
Ons as taakspan vra dus dat jy asseblief die meningsopname so volledig moontlik sal voltooi en sal stuur aan ander rolspelers en diegene wie se insette verkry moet word. Die meningsopname word anoniem ingevul (tensy jy anders verkies) en jy word dus uitgenooi om so eerlik moontlik te wees. Die meningsopname behoort jou nie langer as 5-10 minute te neem nie. Die meningsopname word tans net in Transvaal versprei en deur die Taakspan: Staatmakers vir Transvaal geadministreer maar ander Staatmakers is vry om die vraelys te voltooi.

Enige ander volwasse lede, kampbestuur of matriekverkenners is ook welkom om die vraelys te voltooi om so ‘n gebalanseerde perspektief te bied.

Skakel na die vraelys https://forms.gle/9WckzWghBUGWKQzy8
Enige vrae of kommentaar kan aan die taakspan gerig word deur ‘n e-pos te stuur aan [email protected] of deur ‘n groepleier of die GSR te kontak.

Sluitingsdatum: Donderdag, 18 Julie 2019.