Transvaal Voorslag 2020: Uitnodiging en Inskrywing

Almal is opgewonde om te mag deelneem aan die 2020 Voorslagproses.

Hiermee die nodige dokumentasie vir alle Graad 7 Voorslagkandidate se aandag

  1. Uitnodigingbrief
  2. Inskrywingsvorms
  3. Pi-vorm (elektronies invulbaar)
  4. Voorslag Prospektus
  5. Voorslagliedjies
  6. Riglyne vir voltooiing van die die P1-vorm

Die Voorslagtoetsing vind plaas op Saterdag 31 Oktober 2020.

Die Kaart-en-touwerk punte gaan prakties geëvalueer word en die toerusting vir die touwerk sal voorsien word. Alle ander evaluerings word teoreties gedoen, insluitend sang, seremonies, spelleiding en situasies.

Alle jeuglede skryf die eksamen in Formele Voortrekkerdrag wat dan ook geëvalueer sal word.

Sluitingsdatum vir inskrywings is Woensdag 23 September 2020.