Transvaal Voorslag Kombuis Tender

Alle kokke moet nader staan….

Ons Voorslagkamp is vanaf 7 – 9 September 2018.
Alle Voortrekkervriende word uitgenooi om te tender vir die kombuis.
Sluitingsdatum – 10 Augustus 2018

Aangeheg die dokumentasie vir die Voorslag kombuis tender
Sien asb. ook die voorgeskrewe spyskaart

Gewysigde Voorslag kombuistender  uitnodiging en aansoek

Hoop om vele aansoeke te kry.

Groete
Anine Wheeler