Transvaal Voorslagkamp

Transvaal Voorslagkamp: 7-9 September 2018
Die hoogtepunt van elke Penkop en drawwertjie se voortrekkerloopbaan eindig met die jaarlkse voorslagkamp!
Die voorslagkamp is om die draai en ons wil dit weer ‘n ongelooflike ervaring  vir elke Graad 7 maak.

Daar is tans nog steeds ‘n dringende behoefte aan evalueringsoffisiere.
Ons benodig nog 20 offisiere  om die kamp ‘n sukses te maak.

Alle offisiere word uitgenooi om in te skryf – inskrywingsvorm is ook beskikbaar op die Transvaal webblad.

Aangeheg die volgende dokumentasie
• Offisiere inskrywingsvorm vir almal wat wil kom elavueer;
Transvaal voorslagkamp inskrywingsvorm vir volwassenes