Veranderde kontakbesonderhede

Neem asseblief kennis dat die e-pos bediener van Die Voortrekkers skuif na ‘n nuwe diensverskaffer vanaf 1 Junie 2019.

Transvaal Voortrekkers is ook geraak deur bovermelde skuif. Neem kennis van die nuwe e-pos adresse vir die gebiedskantoor, administrasie, gebiedsleier, Hartbeesfontein en Debank.

Gebiedskantoor, vir hantering van portefeuljesake, SAS (skep van gebeurtenisse, lederegistrasies en die goedkeur van spesialisasies en toekennings), Finansies, PD sake, Verkennersake, Volwasse sake en Bemarking, deur Izelle Ryan: [email protected]

Administrasie (aansoek vir toekennings op gebiedsvlak, plasing van kennisgewings en sosiale media wat Transvaal webblad en FB insluit), vir hantering deur Elsa Schnetler as gebiedsekretaris (GS): [email protected]

Gebiedsleier, gebiedsake vir hantering deur Zandra Machin as gebiedsleier (GL):  [email protected]

Transvaal kampterreine: navrae en besprekings

Hartbeesfontein, deur Izak en Magaret Nagel: [email protected]

De Bank, deur Martin en Annetjie Janse van Vuuren: [email protected]