Verfwerk by gebiedskantoor en kommune

Daar word verfwerk benodig by die gebiedskantoor en/of kommune.

Die Gebiedsdagbestuur wil graag ‘n Voortrekker die geleentheid gee om hiermee te help en om die werk te doen.  Indien jy sou belangstel hierin stuur asb ‘n epos aan die gebiedskantoor ([email protected]) waarin jou prys per vierkante meter vir verfwerk aangedui word, teen Woensdag, 17 Januarie 2018.

Belangstellende persone se name / besighede sal op die gebiedskantoor se verskafferslys geplaas word en gekontak word vir ‘n meer volledige kwotasie soos en wanneer nodig.

Vir enige navrae in die verband kontak gerus vir Izelle Ryan by die gebiedskantoor; [email protected] / 012 430 3914